БНБ забрани на българските банки да си разпределят печалбата

Цялата сума от 790 млн. лв. ще бъде капитализирана в очакване на влошаване на кредитните портфейли

БНБ забрани на българските банки да си разпределят печалбата

Снимка: Economic.bg/Архив

Българската народна банка (БНБ) прие решение, с което задължава всички банки в България да капитализират цялата си печалба. Така общата сума от 789 млн. лв. ще се използва като буфер срещу бъдещи проблеми с нарастване на лошите кредити, вместо да бъде разпределена като дивидент за акционерите, в голяма степен чуждестранни финансови институции.

Изчисленията на централната банка показват, че капитализирането на цялата печалба на банковия сектор в България ще увеличи с 1.23 процентни пункта адекватността на базовия собствен капитал от първи ред (CET 1) на системата до 23.1% при равни други условия. Това пък допълнително укрепва капацитета на банките да поемат загуби при възможно влошаване на качеството на кредитните портфейли, пише в мотивите към решението на БНБ.

Положителният капиталов ефект от капитализирането на печалбата на банките превантивно намалява чувствителността им към реализирането на кредитен риск, поддържа стабилността на банковата система и създава условия банките да продължат да изпълняват функцията на финансово посредничество чрез предоставянето на кредити за икономиката и домакинствата.

Коментари: 0