Държавните помощи създават „зомби компании“ в България

Фалитите в Германия се увеличават след намаляването на държавната подкрепа, тенденцията вероятно ще се пренесе и тук

Държавните помощи създават „зомби компании“ в България

Снимка: Pixabay

6930 ~ 4 мин. четене
Автор: Economic.bg

Фалитите в България – броят компании, обявени в несъстоятелност - през януари и февруари 2021 г. е по-малък в сравнение със същия период през миналата година. Това показват данните на компанията за кредитно застраховане Coface, която е анализирала ситуацията и в Германия – най-големият търговски партньор на страната ни. От фирмата уточняват, че анализът на данните за България не е точен, тъй като има фактори, които изкривяват данните.

„Нашият анализ не обхваща реалния брой фирми, които са спрели своята дейност поради неплатежоспособност, тъй като голяма част от тях се прехвърлят на малоимотни лица. От друга страна е редно да отбележим и множеството „зомби компании“, които на практика зависят от държавните помощи. Но в момента на тяхното спиране, фалитите ще се повишат значително“, коментира споделя Пламен Димитров, управител на „Кофас България“.

Според него именно това се е случило и в Германия и там вече се виждат негативните ефекти от намаляването на подкрепата. Там данните показват, че несъстоятелността на търговските дружества в Германия е намаляла значително през 2020 г., в сравнение с 2019 г. въпреки най-тежката рецесия от 2009 г. насам. Това до голяма степен се дължи на програмите за обществена подкрепа от правителството.

През февруари и март на тази година обаче молбите за откриване на производство по несъстоятелност в немските съдилища са се увеличили рязко, което според Coface  е сигнал за очаквано повишаване на търговските фалити през следващите месеци. Експертите на компанията посочват, че до 4030 производства по несъстоятелност са били предотвратени благодарение на държавната подкрепа през 2020 г., но кризата не е приключила.

През 2020 г. общо 15 840 немски фирми са обявили несъстоятелност (с -15.5% спрямо 2019 г.). Тази положителна тенденция е породена от мерките за обществена подкрепа, но не всеки сектор или регион в Германия са се възползвали от тях поради липса на изпълнение на определени критерии. Такъв е случаят с металообработващия и автомобилния сектор, при които неплатежоспособността се е увеличила съответно със 7.1 и 31.6%.

През изминалата година молбите за откриване на производство по несъстоятелност  са се увеличили с 65% в сравнение с 2019 г. Сред тях се откроява ИКТ секторът, който отчете ръст на молбите от 2767% на годишна база. Хотелиерската индустрия от своя страна увеличи обема на молбите от 383%, търговския сектор – 116%, наред с финансовия и застрахователен сектор, при който стойностите показват 124% повишение. От друга страна молбите от сектора на строителството са се увеличили само със 7%, докато вземанията в сферата на транспорта са намалели с 84%.

Въпреки усвоените средства за обществена подкрепа (които достигнаха 49 млрд. евро, или 1.5% от БВП), тяхната роля за поддържане на корпоративните финанси в Германия остава нестабилна. Икономическият стабилизационен фонд за големи компании, един от основните ресурси за подкрепа на предприятията, е бил слабо използван – от наличните 600 Млрд. евро са използвани само 8.4 милиарда, главно от туристическия сектор.

Държавните помощи създават „зомби компании“ в България

Фалитите в Германия се увеличават след намаляването на държавната, тенденцията вероятно ще се пренесе и тук

Фалитите в България – броят компании, обявени в несъстоятелност - през януари и февруари 2021 г. е по-малък в сравнение със същия период през миналата година. Това показват данните на компанията за кредитно застраховане Coface, която е анализирала ситуацията и в Германия – най-големият търговски партньор на страната ни. От фирмата уточняват, че анализът на данните за България не е точен, тъй като има фактори, които изкривяват данните.

„Нашият анализ не обхваща реалния брой фирми, които са спрели своята дейност поради неплатежоспособност, тъй като голяма част от тях се прехвърлят на малоимотни лица. От друга страна е редно да отбележим и множеството „зомби компании“, които на практика зависят от държавните помощи. Но в момента на тяхното спиране, фалитите ще се повишат значително“, коментира споделя Пламен Димитров, управител на „Кофас България“.

Според него именно това се е случило и в Германия и там вече се виждат негативните ефекти от намаляването на подкрепата. Там данните показват, че несъстоятелността на търговските дружества в Германия е намаляла значително през 2020 г., в сравнение с 2019 г. въпреки най-тежката рецесия от 2009 г. насам. Това до голяма степен се дължи на програмите за обществена подкрепа от правителството.

През февруари и март на тази година обаче молбите за откриване на производство по несъстоятелност в немските съдилища са се увеличили рязко, което според Coface  е сигнал за очаквано повишаване на търговските фалити през следващите месеци. Експертите на компанията посочват, че до 4030 производства по несъстоятелност са били предотвратени благодарение на държавната подкрепа през 2020 г., но кризата не е приключила.

През 2020 г. общо 15 840 немски фирми са обявили несъстоятелност (с -15.5% спрямо 2019 г.). Тази положителна тенденция е породена от мерките за обществена подкрепа, но не всеки сектор или регион в Германия са се възползвали от тях поради липса на изпълнение на определени критерии. Такъв е случаят с металообработващия и автомобилния сектор, при които неплатежоспособността се е увеличила съответно със 7.1 и 31.6%.

През изминалата година молбите за откриване на производство по несъстоятелност  са се увеличили с 65% в сравнение с 2019 г. Сред тях се откроява ИКТ секторът, който отчете ръст на молбите от 2767% на годишна база. Хотелиерската индустрия от своя страна увеличи обема на молбите от 383%, търговския сектор – 116%, наред с финансовия и застрахователен сектор, при който стойностите показват 124% повишение. От друга страна молбите от сектора на строителството са се увеличили само със 7%, докато вземанията в сферата на транспорта са намалели с 84%.

Въпреки усвоените средства за обществена подкрепа (които достигнаха 49 млрд. евро, или 1.5% от БВП), тяхната роля за поддържане на корпоративните финанси в Германия остава нестабилна. Икономическият стабилизационен фонд за големи компании, един от основните ресурси за подкрепа на предприятията, е бил слабо използван – от наличните 600 Млрд. евро са използвани само 8.4 милиарда, главно от туристическия сектор.

Коментари: 0