ЕБО даде зелена светлина на банките за „кредитен мораториум“

БНБ ще поиска мерките да бъдат въведени от търговските банки у нас

ЕБО даде зелена светлина на банките за „кредитен мораториум“
9026 ~ 2 мин. четене

Европейският банков орган (ЕБО) публикува насоките, с които да помогне на банките за обезпечаване на заемите за компании, временно засегнати от кризата с коронавируса.

Търговските банки ще трябва да предложат облекчаване на плащания по заемите на по-широк кръг от клиенти при едни и същи условия. Мярката ще се прилага за клиенти, засегнати от кризата с Covid-10.

Банките ще трябва да предложат едни и същи условия за промените в плащанията към всички експозиции, предмет на мораториума. Мораториумът няма да се прилага за нови заеми, отпуснати след въвеждането му.

Така, плащанията по кредити могат да бъдат отложени или намалени в периода на извънредното положение, без обаче да се променят останалите условия по тях.

Според насоките на ЕБО, банките ще получат облекчения при класифицирането и провизирането на банкови кредити, като така ще освободят неизползваем досега от тях паричен ресурс, който стои по сметките им в БНБ. Също така при забавените плащания вследствие на наложен мораториум, заемите могат да продължават да се считат за обслужвани, и няма да бъдат поставени в графата „лоши кредити“. Въпреки това банките трябва да продължават да оценяват възможността на кредитополучателя да обслужва задълженията си и нейното евентуално влошаване ще трябва да бъде отчетено по правилата.

Очаква се след публикуването на тези правила от ЕБО, от Българска народна банка да ги приложат у нас и заедно с търговските банки да представят мерките.

 „Мораториумът предвижда промени само в графика на плащанията, а именно спиране, отлагане или намаляване на плащанията на главницата и лихвите или пълните вноски за предварително определен ограничен период от време. Не се предвиждат промени по други условия по заемите, като например лихвения процент“, посочва се в насоките на банковия регулатор.

"ЕБО вижда платежните мораториуми като ефективни инструменти за справяне с краткосрочните трудности с ликвидността, причинени от ограничената или спряна работа на много предприятия и физически лица, произтичащи от въздействието на COVID-19", се казва в съобщението на институцията, което бе публикувано днес.Подкрепи Economic.bg