ЕЦБ остави без промяна ниските основни лихви

Срещата на ЕЦБ идва преди срещата на Г-7, на която най-богатите държави в света също ще обсъждат икономическото възстановяване

ЕЦБ остави без промяна ниските основни лихви

Снимка: Unsplash

340 ~ 2 мин. четене
Автор: Economic.bg

Европейската централна банка оставя без промяна основните си лихви и размера на „Пандемичната програма за извънредни покупки“ (PEPP), посочвайки, че ще продължи и през следващото тримесечие с ускорените покупки на активи по тази програма, известна като "количествени улеснения", съобщава БНР.

На днешното си четвърто за 2021 г. редовно заседание ЕЦБ запази без промяна основната лихва по операциите по рефинансиране (т.нар. "репо лихва") на ниво от 0.00% и заемната си лихва на ниво от 0.25%. Тя остави без промяна депозитната лихва от -0.5%, което означава, че на свободните резерви на търговските банки от еврозоната ще продължава да бъде налагана "наказателна" лихва от 0.5 на сто. Днешните решения на ЕЦБ за запазване на стилно стимулиращата парична политика потвърдиха очакванията на икономисти, анализатори и на финансовите пазари.

Управителният съвет на ЕЦБ ще продължи да извършва нетни покупки на активи по програмата PEPP, чийто общ размер остава 1.85 трлн. долара, най-малко до края на март 2022 г., и във всеки случай докато не прецени, че кризата с коронавируса е отминала. Въз основа на успоредна оценка на условията за финансиране и на перспективата за инфлацията Управителният съвет очаква през идното тримесечие нетните покупки по PEPP да продължат да се извършват със значително по-висок темп, отколкото през първите месеци на тази година.

Централната банка отбеляза, че ще прилага гъвкавост при покупките съобразно с пазарните условия и с оглед на това да не допусне затягане на условията за финансиране, несъвместимо с предотвратяването на низходящото въздействие на пандемията върху прогнозния тренд на инфлацията. Освен това гъвкавият във времето подход към покупките на активи ще продължи да подпомага гладкото функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика.

ЕЦБ също така запази месечния темп от 20 млрд. евро при покупките на активи по програмата за закупуване на активи (APP). Управителният съвет продължава да очаква месечните нетни покупки на активи по програмата APP да продължат толкова дълго, колкото е необходимо, за да засилят стимулиращото въздействие на основните лихвени проценти на ЕЦБ, и да приключат малко преди той да започне да ги повишава.

Управителният съвет на ЕЦБ ще продължи да предоставя и значително количество ликвидност посредством операциите си по рефинансиране. Финансирането, придобито посредством третата поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO III), има решаваща роля в подкрепа на банковото кредитиране за предприятията и домакинствата.

Централната банка на еврозоната е готов да приспособи всички свои инструменти, както е целесъобразно, за да осигури устойчиво доближаване на инфлацията към целевото равнище в съответствие със стремежа си към симетрия.

Коментари: 0