Една и съща фирма за втори път спира търга за линейките

Фирмата за втори път подава жалба до ВАС

Една и съща фирма за втори път спира търга за линейките
Фирма,регистрирана на 26 април 2018г. с капитал 100 лв., за втори път спира обществена поръчка за закупуването на 400 линейки. Основният предмет на дейност на фирмата е търговия на едро с други машини, едноличен собственик на капитала е Илия Петров Станиславов, а фирмата е регистрирана в жилищен блок в кв. "Борово".

При първото обжалване от фирма „Вайнман технолоджи“ Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) сметна, че искането за налагане на временна мярка „спиране на процедурата” за възлагане на обществена поръчка, е неоснователно. В петък Комисията възобнови обществената поръчка. 

Днес същата фирма е внесла жалба за втори път до ВАС, а обществената поръчка е спряна до произнасяне на съда, което трябва да стане най-късно до средата на юли.

Обществената поръчка за закупуването на 400 броя линейки е във връзка с мащабния инвестиционен проект за модернизация на системата за спешна медицинска помощ в цялата страна. Общият бюджет по проекта е над  163 млн. лв. Средствата са по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Освен закупуването на новите санитарни автомобили проектът предвижда модернизация на 237 обекта от системата за спешна медицинска помощ в страната.
Коментари: 0