ЕК дава „глътка въздух“ на банките, за да улесни кредитирането

Мерките включват отлагане на срокове за наличието на достатъчно капиталови буфери

ЕК дава „глътка въздух“ на банките, за да улесни кредитирането
792 ~ 2 мин. четене

Европейската комисия прие временни мерки с цел да се осигури максимална възможност за банките да отпускат кредити на домакинства и дружества в целия Европейски съюз, така че да се подпомогне икономиката, и да поемат загуби, причинени от коронавируса. Пакетът насърчава банките и надзорните органи да прилагат по-гъвкаво счетоводните и пруденциалните правила на ЕС и предлага целеви изменения в правилата на ЕС за банките (Регламент за капиталовите изисквания).

Сред мерките са целенасочени изменения на пруденциалните правила на ЕС за банките, които имат за цел поддържане на достатъчни капиталови резерви и ликвидност, а именно - отлагане на крайния срок за прилагането на изискването за капиталов буфер на съотношението на ливъридж и чрез промяна на начина, по който някои експозиции се изключват от това съотношение. Също така ще бъде адаптиран графика за прилагане на международните счетоводни стандарти за капитала на банките, а публичните гаранции, предоставени по време на настоящата криза, ще бъдат третирани преференциално.

„В момента оказваме на домакинствата и фирмите цялата възможна подкрепа, за да могат да се справят с икономическите последици, причинени от коронавируса. Банковият сектор може да помогне много за реализирането на тези усилия. Възползваме се в пълна степен от възможността за гъвкавост, предвидена в правилата на ЕС за банките, като предлагаме конкретни законодателни промени, за да дадем възможност на банките да поддържат необходимата ликвидност, така че да могат да отпускат на домакинствата и фирмите нужното им финансиране“, заяви изпълнителният заместник-председател на ЕС, отговарящ за икономиката, Валдис Домбровскис.

Комисията ще започне съвместна работа с европейския финансов сектор, за да проучи възможностите за разработване на най-добри практики, чрез които гражданите и фирмите допълнително да бъдат подпомогнати, става ясно от съобщението на ЕК.

Комисията приветства възможността за гъвкавост, предвидена в правилата на ЕС по отношение на законоустановените и частните мораториуми върху погасителните вноски - мерки, чиито насоки бяха дадени от Европейския банков орган от 2 април. Институцията също така приканва банките да се въздържат от разпределянето на дивиденти между акционерите.

Подкрепи Economic.bg