ЕК разследва България заради „балканско“ споразумение за трансфер на данни

Комисията счита, че споразумението нарушава изключителната компетентност на ЕС в тази област

ЕК разследва България заради „балканско“ споразумение за трансфер на данни

Снимка: БТА

Европейската комисия започва производство за установяване на нарушение срещу Австрия, България, Румъния и Унгария, съобщават от пресслужбата на Комисията в рамките на ежемесечния пакет решения във връзка с нарушенията на европейското законодателство от страните членки на Европейския съюз (ЕС). Обвинението е направено във връзка с подписването на 13 септември 2018 г. на споразумение с 5 държави от Западните Балкани относно обмена на данни като ДНК, пръстови отпечатъци и регистрация на превозни средства.

Комисията счита, че споразумението нарушава изключителната компетентност на ЕС в тази област, още повече че обменът на такива данни между държавите членки е уреден с Решенията на Съвета „Прюм“ (решения 2008/615/ПВР и 2008/616/ПВР на Съвета). Според решението на съвета всяка държава- членка трябва да съхранява файлове с ДНК данни, като по този начин да се спомогне в разследването на криминални престъпления. Ето защо от европейската комисия смятат, че страната ни е нарушила правилата, защото е сключила договор с държави от Западните Балкани за обмен на подобен вид данни, въпреки че  ЕС вече има директива за това.

България разполага с два месеца, за да отговори на доводите на Европейската комисия. В противен случай комисията може да изпрати страната ни на съд.

Освен това от Комисията призовават България и още 14 държави да докладват навреме за това къде отиват отпадъци като батерии, остатъци от гориво, както и излезлите от употреба автомобили. До момента страната ни не е докладвала за 2016/2017 г. Друго производство, което комисията е образувала срещу България, е за спазване на задълженията си за докладване за състоянието на околната среда в морските води. В отговор на това страната ни пое ангажимент да представи информация до 30 юни 2020 г., пишат в съобщението от ЕК.

Освен всичко това Комисията реши да започне производство за установяване на нарушение относно неправилното прилагане от страна на България на някои разпоредби свързани с киберсигурността. Производството идва няколко месеца след като приходната ни агенция попадна под обсега на хакерска атака.

Останалите две сфери, в които ЕК започна производство срещу България са безопасност на тунелите и неспазването на задължителното морско оборудване, което трябва да притежават всички кораби.
Коментари: 0