ЕК одобри българската схема „60/40“ на стойност 1.5 млрд. лв.

Правителството днес потвърди, че държавата поема 60% от брутната заплата и дължимите за тях осигуровки

ЕК одобри българската схема „60/40“ на стойност 1.5 млрд. лв.
1488 ~ 2 мин. четене

Европейската комисия одобри държавното финансиране по схемата „60/40“ в България, по която ще се изплащат 60% от брутната заплата (заедно с осигуровките) на работниците от засегнатите от коронавируса компании. Размерът на помощта, която отдели държавата е 1.5 млрд. лв. (около 770 млн. евро).

За изпълнението на антикризисната мярка у нас трябваше ЕК да бъде уведомена, защото това е вид държавна помощ.

Миналата седмица социалният министър Деница Сачева коментира, че плащанията по мярката „60/40“ се очаква да започнат от утре, 16 април. Тогава очакванията бяха, че ЕК ще одобри изцяло финансирането за схемата на 14 април.

След получаване на разрешението от Брюксел ще стане възможно Агенцията по заетостта да започне да приема заявленията за помощта под формата на 60% от осигурителния доход на всеки от работниците, който ще запази работното си място.

Схемата е одобрена съгласно Временната рамка за държавната помощ, приета от Комисията на 19 март 2020 г. и изменена на 3 април 2020 г. По нея страната ни е уведомила ЕК за схема за помощ под формата на субсидии за заплатите, която ще позволи на българските органи да финансират 60% от разходите за заплати (вкл. социалноосигурителните вноски, плащани от работодателите) на предприятията, които, поради пандемията, без помощта ще съкратят своя персонал. Мярката е ограничена до предприятията с дейност в секторите, които са най-силно засегнати от настоящата криза в областта на общественото здраве, като търговията на дребно, туризма, пътническия транспорт, културата, спортните дейности, дейностите за развлечение и отдих и др.

Комисията установи, че българската схема отговаря на Временната рамка, тъй като тя ще компенсира разходите за заплати на предприятията с дейност в сектори, които са особено засегнати от пандемията от коронавируса, при условие че те се ангажират да запазят на постоянна работа персонала, който без помощта щеше да бъде съкратен, интензитетът на помощта е съобразен с максималните 80%, разрешени от Временната рамка, и схемата за помощ спазва максималната продължителност от дванадесет месеца.

Според Комисията тази мярка е необходима, целесъобразна и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държавата членка. 

Подкрепи Economic.bg