ЕК подписа споразумение за създаване на Европейски фонд за отбрана

Предстои споразумението да бъде одобрено от Европейския парламент и от Съвета на ЕС

ЕК подписа споразумение за създаване на Европейски фонд за отбрана

Снимка: Pixabay

440 ~ 2 мин. четене

Европейската комисия подписа предварително споразумение за създаване на Европейския фонд за отбрана, който цели да стимулира научните изследвания в областта на отбраната, както и укрепване на капацитета на ЕС за защита на неговите граждани. 

"Това е важна стъпка напред в превръщането на европейското сътрудничество в областта на отбраната в реалност. Европейският фонд за отбрана ще помогне на държавите членки да извлекат по-голяма стойност от парите на данъкоплатците, да насърчат развитието на една силна и иновативна отбранителна промишленост и да укрепят автономността на ЕС и нейните водещи позиции в областта на отбранителните технологии", коментира зам.-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността. 

Предстои споразумението да бъде официално одобрено от Европейския парламент и от Съвета, а бюджетните параметри на бъдещия фонд са предмет на цялостно споразумение относно следващия дългосрочен бюджет на ЕС. 

Припомняме, че създаването на Европейския фонд за отбрана е приоритет на Европейската комисия от юни 2014 г. Под ръководството на председателя Юнкер Комисията предприема стъпки в тази насока през последните няколко години. 

В рамките на настоящия бюджетен период на ЕС за първи път са предвидени 590 млн. евро за отбрана (90 млн. евро за научни изследвания и 500 млн. евро за разработване на оборудване и технологии през периода 2019-2020 г.). 

Европейският фонд за отбрана ще допълва други програми на ЕС, предложени от Комисията, и по-специално заделения за Механизма за свързване на Европа специален бюджет от 6,5 милиарда евро с цел усъвършенстване на стратегическата транспортна инфраструктура в ЕС, така IP/19/1269 че тя да отговаря на изискванията за военна мобилност, както и предложената нова програма за научни изследвания и иновации „ Хоризонт Европа“, чийто бюджет възлиза на 100 милиарда евро.

Подкрепи Economic.bg