ЕК представи бюджета на ЕС за 2021 г.

Той е първият след Brexit и е фокусиран върху възстановяването от кризата

ЕК представи бюджета на ЕС за 2021 г.

Снимка: БТА

Европейската комисия предложи бюджет на Европейския съюз за 2021 г. в размер на 166.7 млрд. евро, който да бъде допълнен с безвъзмездни средства от 211 млрд. евро и приблизително 133 млрд. евро за заеми по линията на Next Generation EU (временния инструмент за възстановяване на европейската икономика).  

Това е първият бюджет на ЕС след напускането на Великобритания, която беше мощен мотор за икономиката на Блока. 

Заедно годишният бюджет на ЕС и Next Generation EU ще мобилизират значителни инвестиции през идната година, се казва в прессъобщение на ЕК. Целта е да се преодолеят икономическите и социални щети, причинени от пандемията от коронавирус, включително чрез създаването на нови работни места. 

„Бюджетът е напълно в съответствие с ангажимента да инвестираме в бъдещето, за да постигнем по-зелена, по-дигитална и устойчива Европа“, уверяват от изпълнителната власт на Блока.

След като бъде приет, това ще бъде първият бюджет съгласно новата многогодишна финансова рамка за 2021-2027 г. и първият годишен бюджет, предложен от Комисията на председателя Урсула фон дер Лейен.

Комисията предлага средствата да се разпределят така:

 • 1.34 млрд. евро за програма Цифрова Европа – за киберзащита на ЕС и подкрепа на цифровия преход; 
 • 3 млрд. евро за Механизъм за свързване на Европа – в актуална, високоефективна транспортна инфраструктура за улесняване на трансграничните връзки; 
 • 575 млн. евро за Програмата за единния пазар; 
 • 2.89 млрд. евро за „Еразъм +“ – за инвестиции в млади хора, както и 306 млн. евро за културните и творческите сектори чрез „Творческа Европа“; 
 • 1.1 млрд. евро за Фонда за убежище и миграция и 1 млрд. евро за Фонд за интегрирано управление на границите; 
 • 55.2 млрд. евро за Обща селскостопанска политика и 813 млн. евро за Европейския фонд за морско дело и рибарство; 
 • 228 млн. евро за Фонд за вътрешна сигурност и 1.05 млн. евро за Европейския фонд за отбрана в подкрепа на европейската стратегическа автономия и сигурност; 
 • 1.9 млрд. евро за присъединяването на нови страни членки, включително от Западните Балкани.
Европа от следващо поколение 

Голяма част от средствата ще се насочат към приоритетни дейности, които да помогнат за модернизирането на ЕС. За тази цел: 

 • 131.5 млрд. евро заеми и приблизително 133 млрд. евро безвъзмездни средства могат да бъдат предоставени на държавите членки по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост като част от Next Generation EU; 
 • 17.3 млрд. евро за „Хоризонт Европа“ за увеличаване на европейската подкрепа за научноизследователски и иновационни дейности, свързани със здравеопазването и климата, от които 5 млрд. евро по линия на Next Generation EU; 
 • 10.13 млрд. евро за InvestEU за инвестиране в устойчива инфраструктура, иновации и цифровизация. Част от средствата ще бъдат отпуснати за Механизма за стратегически инвестиции за постигане на стратегическа автономност в жизненоважните вериги на доставките на европейско равнище; 
 • 8.28 млрд. евро за Инструмента за подкрепа на платежоспособността, предложен от Next Generation EU, за посрещане на нуждите, свързани с платежоспособността, на жизнеспособни дружества от всички икономически сектори; 
 • 47.15 млрд. евро за политиката на сближаване, които ще бъдат допълнени с 42.45 млрд. евро по линия на REACT-ЕU, както е предложено в рамките на Next Generation EU. Средствата ще бъдат използвани за субсидиране на заетостта, схеми за работа с намалено работно време и мерки за младежка заетост, както и за ликвидност и платежоспособност за МСП; 
 • 9.47 млрд. евро за Фонда за справедлив преход, за да се гарантира, че при прехода към неутралност по отношение на климата никой няма да бъде изоставен, от които 7.96 млрд. евро по линия на Next Generation EU; 
 • 619 млн. евро за rescEU — механизма на Съюза за гражданска защита, за да се гарантира, че Съюзът има възможност да реагира на широкомащабни извънредни ситуации; 
 • 1.19 млрд. евро за EU4Health — новата здравна програма, която ще подготви нашия Съюз за борба с бъдещи заплахи за здравето; от които 1.17 млрд. евро от Next Generation EU; 
 • 15.36 млрд. евро за външните ни партньори чрез Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество, от които 3.29 млрд. евро по линия на Next Generation EU; 
 • 2.8 млрд. евро за хуманитарна помощ, от които 1.3 млрд. евро по линия на Next Generation EU, за нарастващите хуманитарни нужди в най-уязвимите части на света.
Коментари: 0