EK прие извънредни мерки в подкрепа на лозарите

Секторът на плодовете и зеленчуците също ще бъде подпомогнат

EK прие извънредни мерки в подкрепа на лозарите

Снимка: Красимир Свраков

604 ~ 2 мин. четене
Economic.bg Автор: Economic.bg

Лозаро-винарският сектор и производителите на плодовете и зеленчуците ще бъдат подпомогнати с извънредни мерки, които бяха приети днес от Европейската комисия. Те включват увеличаване на подпомагането за инструменти за управление на риска, като застраховане на реколтата и взаимоспомагателни фондов, и удължаване до 15 октомври 2022 г. на срока на действие на вече въведените мерки за гъвкавост.

Тази година екстремните метеорологични условия — пролетните слани, наводненията, горещините поставиха лозаро-винарския сектор и сектора на плодовете и зеленчуците на изпитание. То идва след нелеката 2020 г., която беше белязана от кризата с COVID-19. Приетите днес крайно необходими мерки за подкрепа ще помогнат на производителите от целия ЕС  в тези трудни времена“, сподели комисарят по въпросите на земеделието Януш Войчеховски.

За лозаро-винарския сектор държавите от ЕС може да продължат да изменят по всяко време националните си програми за подпомагане, въпреки че това обикновено може да се прави само два пъти годишно (съответно до 1 март и до 30 юни всяка година). Възможността за предоставяне на по-голям принос от бюджета на ЕС се удължава до 15 октомври 2022 г. Ще бъдат финансирани дейностите за популяризиране и информиране, за преструктурирането и конверсията на лозя, за събирането на реколтата на зелено и за инвестициите.

За периода до 15 октомври 2022 г. приносът от бюджета на ЕС за застраховането на реколтата се увеличава от 70 % на 80 %. Подпомагането от ЕС за покриване на разходите за създаване на взаимоспомагателни фондове е удвоено от 10%, 8% и 4% през първата, втората и третата година от прилагането му съответно на 20%, 16% и 8%. Възможностите за гъвкавост, предоставени за мерките по програмата за лозаро-винарския сектор, ще може да се използват с удължен срок, т.е. до 15 октомври 2022 г.

В сектора на плодовете и зеленчуците подпомагането от ЕС за организациите на производители ще се компенсира така, че да бъде минимум 85% от миналогодишното равнище. Производителите ще получат помощ, когато намалената им продукцията се дължи на природни бедствия, климатични явления, болести по растенията или нашествия от вредители. Мярката ще се прилага и когато продукцията е намаляла с поне 35% в сравнение с предходната година. Ако производителите докажат, че са предприели превантивни мерки срещу причината за спада на продукцията, стойността на продукцията, която се използва за изчисляване на подпомагането, ще бъде същата като миналата година.

Запишете се за нашия бюлетин


Подкрепи Economic.bg