Служебният кабинет очаква най-високия икономически ръст от 15 години насам

Министерството на финансите разчита на Плана за възстановяване за близо 5% нарастване на БВП догодина

Служебният кабинет очаква най-високия икономически ръст от 15 години насам

Снимка: Красимир Свраков

1656 ~ 3 мин. четене
Антония Симова Автор: Антония Симова

Разширяване на икономиката с 4% тази година и леки COVID ограничения по време на четвъртата вълна тази зима прогнозира финансовото министерство в своята есенна икономическа прогноза. Очакванията са значително по-оптимистични спрямо пролетната прогноза, изготвена по всяка вероятност от кабинета на Бойко Борисов, както и от днешната прогноза на Световната банка, която също е подобрена.

Ръстът тази година се очаква да бъде генериран благодарение на публичните инвестиции и силното вътрешно търсене, отчетено през първите две тримесечия на годината.

Министерството на финансите очаква следващата година икономическият ръст да достигне дори 4.9%, като за този 15-годишен рекорд се разчита на инвестициите по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост, който обаче все още дори не е изпратен за одобрение в Брюксел. По него България трябваше да получи около 1.6 млрд. лв. аванс тази година, но заради забавянето вече се предвижда първите пари по него да дойдат догодина.

Според ведомството на Валери Белчев инвестициите догодина ще отбележат ръст от 14%, който също не е наблюдаван от 15 години насам. Освен по линия на Плана за възстановяване, се очаква нарастване на частните инвестиции, които ще бъдат подкрепени от подобрението на икономическата среда и повишеното търсене.

Потреблението на домакинствата обаче ще има по-малка заслуга, тъй като се очаква по-умерен темп на растеж през 2022 г. поради високата база тази година и прогнозираното забавяне в нарастването на доходите. Ръстът при услугите ще остане значителен с оглед активизирането на туризма. Прогнозите са през 2023 г. и 2024 г. растежът да достигне съответно 3.7% и 3.4%.

Висока инфлация няколко години

Очакванията в есенната прогноза са за по-голямо поскъпване на петрола и неенергийните суровини през 2021 г. в сравнение с очакванията през пролетта. МФ прогнозира в края на годината годишната инфлация да достигне 3.8% (при 2.8% в пролетната прогноза), а средногодишната – 2.2%. За следващата година МФ очаква поевтиняване на суровините с 2.6%, което ще се дължи най-вече на по-ниски цени на металите.

Свиване на администрацията

Въпреки щетите от COVID върху икономиката на България тази година, прогнозата е средногодишният брой на заетите да се увеличи скромно – с едва 0.1%. За периода 2022 – 2024 г. се предвижда ускорен растеж на заетите благодарение на отшумяването на пандемията и ефектите от Плана за възстановяване върху заетостта. Все пак кабинетът очаква догодина ограничен ръст на заетите заради евентуална оптимизация на работните места в държавната администрация.

Охлаждане на жилищния пазар

Финансовото министерство ревизира в посока нагоре очакванията си за обема на кредитите за българските фирми и домакинствата, които се увеличават в синхрон с подобряване на икономическата обстановка, ускореното потребление и строителство, както и от високите жени на жилищния пазар. За следващата година икономистите във финансовото ведомство очакват растежът на кредита за домакинствата да се забави заради края на мораториума и очакванията за охлаждане на пазара на жилища. Заемите за фирмите се очаква да се ускорят с възстановяването на частните инвестиции и Плана за възстановяване.

Очакванията са привлечените депозити в банковата система да продължат да нарастват с относително високи темпове до края на 2021 г., отчитайки все още завишена несигурност.

Рисковете

Основните рискове пред есенната прогноза са развитието на епидемичната обстановка, продължаващите затруднения по веригата за доставка, както и забавяне на стартирането на проектите, част от Плана за възстановяване.

Подкрепи Economic.bg