ЕК съди България заради 4 години бездействие с Търговския регистър

Вече четири години страната ни бави свързването на базата данни с европейските такива, не спазвайки основно изискване не ЕС за прозрачност

ЕК съди България заради 4 години бездействие с Търговския регистър

Снимка: Economic.bg/Архив

3239 ~ 2 мин. четене
Автор: Economic.bg

Европейската комисия предяви иск срещу България пред Съда на Европейския съюз за това, че все още не е свързала своя национален търговски регистър със Системата за взаимно свързване на търговските регистри (BRIS). Крайният срок за това бе 8 юни 2017 г., като досега страната неведнъж е била подканвана да навакса изоставането си. В по-голямата част от този период на бездействие отговорен за е-управлението в България беше вицепремиерът в предишното правителство Томислав Дончев.

В зависимост от развоя на процеса, може да се стигне и до налагането на финансови санкции.

Свързването на Търговския регистър със системата BRIS е задължение, наложено във връзка Директива (ЕС 2017/1132) относно някои аспекти на дружественото право. Тя се роди в резултат на динамичното развитие на единния пазар на ЕС и ръста дружествата с трансгранична дейност. За да бъде осигурен по-лесен достъп до информация за фирмите, от юни 2017 г. търговските регистри на всички държави членки трябваше да се свържат помежду си. 

Целта е да обменят информация помежду си по електронен път във връзка с трансгранични сливания и чуждестранни клонове. А в дългосрочен план – да се повиши доверието в единния пазар чрез повишаване на прозрачността и предоставяне на актуална информация, като същевременно се намали ненужната тежест за дружествата.

Повече от 4 години след изтичането на крайния срок за свързването към BRIS и въпреки многократните призиви от страна на ЕК България все още не е изпълнила изискванията. В резултат на това нито една от функциите на BRIS не е налична по отношение на родните дружества. Затова на 2 юли 2020 г. ЕК изпрати официално уведомително писмо на България, а на 18 февруари 2021 г. издаде мотивирано становище срещу страната.

Несвързването на България с BRIS затруднява получаването на съответната информация за българските дружества за гражданите, дружествата и специалистите от ЕС“, пише ЕК в изявление по случай делото.

От там допълват, че без BRIS търговските регистри не могат да си сътрудничат при трансгранични сливания, в които участват български дружества, или при процедури, свързани с трансгранични клонове на български дружества.

Мудната модернизация на Търговския регистър 

Критиките към България идват на фона на проточилия се процес по обновяването на Търговския регистър. Години наред платформата мъчеше потребителите с морално остарялата си и несигурна технология. Междувременно сървърите му претърпяха грандиозен срив през лятото на 2018 г., когато възстановяването на работата им отне 18 дни.

Най-накрая – не без отлагане и забавяне – Търговският регистър най-сетне получи своята модернизация през юни миналата година. Тогава стартира дългоочакваният единен портал за достъп между Търговския и Имотния регистри, в който бяха инвестирани 2 млн. лв. Сега остава системата да бъде свързана и с европейската.

Подкрепи Economic.bg