Енергийното министерство ще провери „студения резерв“ през ноември

Търгът за осигуряване на разполагаемост за третичен резерв като първия лот е спечелила „Мини Марица-изток“, а втория „Стомана Индъстри“

Енергийното министерство ще провери „студения резерв“ през ноември
Автор: Александра Сотирова

Екипи на Министерството на енергетиката и Електроенергийния системен оператор (ЕСО) ще направят съвместни проверки на предприятията, осигуряващи „студен резерв“ през ноември тази година. Това казаха от енергийното ведомство пред Economic.bg. Подобна проверка беше инициирана за първи път миналата година като тя беше провокирана от кризисната ситуация в първите дни на 2017 г., когато рязкото застудяване повиши потреблението на електроенергия в целия регион. Тогава в първите дни някои от централите, които трябваше да осигурят „студен резерв” не успяха да активират производството си веднага. Проверките през миналия зимен сезон показаха, че ТЕЦ-овете са в готовност да активират мощностите. 

„Съобразно своите компетенции, Министерството на енергетиката проверява централите по отношение на поддържаните в тях количества горива, за да бъде осигурено безпроблемното ползване на „студения резерв“ при необходимост”, коментират от МЕ.

От ведомството припомнят, че поддържането на определени количества „студен резерв“ от страна на всяка ТЕЦ, спечелила търг за това, е регламентирано в договор между централата и ЕСО, като в случай, че този ангажимент не бъде изпълнен, в него са предвидени и наказателни клаузи.

Тази година със заповед на министъра Теменужка Петкова от 1 ноември мощностите за студен резерв се увеличиха от 500 MW до 650 MW, като от ЕСО обясниха, че целта е гарантиране на стабилното и сигурно функциониране на енергийната система през най-студените месеци на годината.

ЕСО за първи път тази година проведе и търг за осигуряване на разполагаемост за третичен резерв от потребителите на електроенергия. За целта беше направена промяна в Правилата за търговия с електрическа енергия, която да регламентира тази възможност, която допълнително ще способства сигурното функциониране на електроенергийната система. ЕСО подготви „Правила за провеждане на търгове за закупуване на разполагаемост за бавен третичен (студен) резерв от потребители на електрическа енергия“.

От енергийното министерство добавят, че съгласно тях на 22 октомври тази година се проведе предварително обявен търг за осигуряване разполагаема мощност за студен резерв от потребителите за периода 01.11.2018г.- 28.02.2019г. Търгът се проведе за два лота като първият е за предоставяне на нетна разполагаема активна мощност за бавен третичен резерв от потребителите на електрическа енергия до 40 MW за периода 1.11.2018 до 28.02.2019 в светлата част на деня от 8.00 до 16.00 часа. За този лот единствен кандидат е бил предприятието „Мини Марица-изток“. Вторият лот е за предоставяне на нетна разполагаема активна мощност за бавен третичен резерв от потребителите на електрическа енергия до 100 MW за периода 1.11.2018 до 28.02.2019 в по-натоварения часови пояс от 16.00 до 24.00 часа.

За него кандидатстваха три предприятия - „Мини Марица-изток“, „Стомана Индъстри“ и Аурубис България“. Комисията класира на първо място „Стомана Индъстри“ с предлагана нетна разполагаема мощност 60 MW и „Мини Марица-изток“ с предложена нетна разполагаема мощност 40 MW, обясняват от МЕ.

„Тази година в договорите, които ЕСО подписва с доставчиците на нетна разполагаема мощност за третичен резерв, е предвидена възможността централите ежемесечно да проверяват техническото си състояние, чрез включването им в паралелна работа към електроенергийната система за определен период от време”, пише още в съобщението.

От енергийното министерство обясниха още, че от години Наредбата за дейността на операторите на електроенергийната система задължава оперативния персонал на термичните централи да докладва ежедневно в Централно диспечерско управление на ЕСО складовите си наличности на горива.

Коментари: 0