„Енерго-Про“ продаде дълг за 130 млн. евро

Електроразпределителното дружество ще използва парите основно за инвестиции

„Енерго-Про“ продаде дълг за 130 млн. евро
Чешката електроразпределителна компания „Енерго-Про Варна“ ЕАД, която обслужва Североизточна България, е пуснала в обращение 7-годишна частна облигационна емисия на стойност 130 млн. евро. От компанията обявиха това официално като добавят, че емисията е най-голямата, емитирана в България и е сред най-големите облигационни заеми в Централна и Източна Европа.

Купувачи на корпоративния дълг са международни финансови институции, търговски банки, пенсионни фондове и асет-мениджъри. Очаква се част от емитираните облигации да се търгуват на Българската фондова борса.

„Изключително сме удовлетворени от факта, че „Енерго-Про Варна“ привлече като инвеститори в най-голямата в историята на българския пазар облигационна емисия водещи международни и български банки, пенсионни фондове и управляващи активи дружества“, коментира главният изпълнителен директор на дружеството Момчил Андреев.

Според официалната информация приходите от облигационния заем ще бъдат използвани за финансиране на инвестиции на дружествата от групата „Енерго-Про, включително в рамките на програмата за развитие на електроразпределителната мрежа в Североизточна България през периода 2016 - 2023 г.

Инвестиционната програма е насочена към развитие и подобряване на качеството на енергията и услугите за клиентите и включва придобиване на активи, изграждане на нови съоръжения, подмяна и рехабилитация на съществуващата електроразпределителна инфраструктура, проекти за реконструкция и развитие на електроразпределителната мрежа.

Остатъчни средства от приходите по емисията могат да бъдат инвестирани в енергийни активи в България, Грузия, Турция и Румъния, се казва още в съобщението.
Коментари: 0