\"Еврохолд България\" ще пуска облигации на ирландската фондова борса

Компанията планира срещи с инвеститори от Европа

\
3722 ~ 1 мин. четене
„Еврохолд България“ АД стартира програма за необезпечени средносрочни еврооблигации (Euro Medium Term Note Programme). Това ще позволи на холдинга при необходимост да привлича финансиране на части, в избрани от компанията периоди и при благоприятна пазарна среда. 

Базовият проспект за EMTN програмата на "Еврохолд България" вече е одобрен от Централната банка на Ирландия. По този начин компанията ще може да регистрира бъдещи облигационни емисии на Ирландската фондова борса.

"Еврохолд България" планира и серия от срещи с инвеститори в Европа, на които ще представи подробно EMTN програмата.

EMTN програмата не представлява набиране на средства, а създава подходяща инфраструктура за тази цел. Тя е популярен инструмент за финансиране в корпоративния сектор в развитите страни и улеснява достъпа до капитал на международните пазари. EMTN програмата предоставя значителна гъвкавост на емитента по отношение на параметрите на отделните облигационни емисии в рамките на програмата - размер, лихви, падежи и т. н.

Кирил Бошов, председател на УС на "Еврохолд България" коментира: „Ние сме първата българска компания, която ще предложи подобна програма. EMTN програмата отговаря напълно на стратегията ни за финансиране на холдинга чрез максимално гъвкав достъп до международните пазари с цел утвърждаването на бизнеса ни в Югоизточна Европа.“
Подкрепи Economic.bg