„Еврохолд“ ще търси €100 млн. от борсата за ЧЕЗ

Публичната компания получи всички регулаторни одобрения и предстои финализирането на сделката за българските активи на чешката компания

„Еврохолд“ ще търси €100 млн. от борсата за ЧЕЗ

Снимка: Еврохолд

Публичната компания „Еврохолд България“ АД планира да увеличи капитала си чрез емисия нови акции на Българската фондова борса (БФБ). Холдингът ще се опита да получи от инвеститорите 100 млн. евро, съобщават от дружеството, като окончателното решение за новата емисия ще бъде взето на Общо събрание на акционерите на 10 април.

Сделка за ЧЕЗ

Предмет на публичното предлагане ще бъдат малко над 79 млн. нови обикновени акции, всяка с номинална и емисионна стойност - съответно 1 лв. и 2.50 лв. Компанията предстои да публикува проспект, който следва да бъде одобрен от Комисията за финансов надзор (КФН). Емисията ще се счита за успешна, ако бъдат записани минимум 40% от новите акции (31.6 милиона).

Инвестиционен посредник по увеличението на капитала ще е „Евро-Финанс“ АД – брокерска къща, част от групата на „Еврохолд“.

„Набраните средства ще бъдат използвани за финансиране на придобиването на дружествата на CEZ Group в България и за инвестиции в развитието на двата основни бизнеса на холдинга - енергетика и застраховане“, коментира Васил Стефанов, ръководител „Сливания и придобивания“ в холдинга.

Мажоритарен акционер в него са „Старком Холдинг“ АД, който е потвърдил участието си в предстоящото увеличение на капитала. В случай на необходимост от собствени средства за финализирането на сделката с CEZ преди завършването на процедурата по увеличение на капитала, основните акционери имат готовност да ги предоставят веднага чрез алтернативен инструмент и съобразно размера на притежавания от тях дял в компанията, добавят от компанията.

Припомняме, че след дълга борба, няколко отказа на регулаторно ниво и съдебно решение в полза на „Еврохолд“, в крайна сметка институциите позволиха на компанията да придобие българските активи на чешката енергийна компания.

Коментари: 0