Еврокомисията инвестира 1.5 млрд. евро в зелена енергия

Програмата ще бъде финансирана от приходи от търгове за квоти за емисии по схемата на ЕС за търговия с емисии

Еврокомисията инвестира 1.5 млрд. евро в зелена енергия

Снимка: Twenty20

948 ~ 1 мин. четене
Economic.bg Автор: Economic.bg

Европейската комисия отправя втората покана за представяне на предложения за широкомащабни проекти по линия на Фонда за иновации. Това е една от най-големите програми за демонстриране на новаторски нисковъглеродни технологии в света, финансирана от приходи от търгове за квоти за емисии по схемата на ЕС за търговия с емисии.

С бюджет от 1.5 млрд. евро фондът ще финансира революционни технологии в областта на енергията от възобновяеми източници, енергоемките отрасли, съхранението на енергия и улавянето, използването и съхранението на въглероден диоксид.

Комисията е решила сега да опрости процеса на кандидатстване, който понастоящем се състои само от един етап. Това ще намали значително периода от подаването на заявлението до отпускането на безвъзмездни средства.

Проектите ще бъдат оценявани в зависимост от техния потенциал за избягване на емисии на парникови газове, новаторския им потенциал, тяхната финансова и техническа издържаност и потенциала им за увеличаване на мащаба и разходната ефективност. Поканата е отворена за проекти от всички държави членки на ЕС, Исландия и Норвегия до 3 март 2022 г.

Проектите могат да бъдат подавани чрез портала на ЕС за финансиране и възлагане на обществени поръчки, на който са публикувани повече подробности относно процедурата като цяло.

Подкрепи Economic.bg