Eврокомисията отпусна 58 млн. лв. за 400 kV електропровод в България

Останалата половина от необходимите средства ще се покрият от бюджета на ЕСО

Eврокомисията отпусна 58 млн. лв. за 400 kV електропровод в България
Европейската комисия е одобрила 58 млн. лв., които ще бъдат дадени на Електроенергийният системен оператор (ЕСО) за изграждане на междусистемния електропровод 400 kV „Марица Изток–Неа Санта“. Общата сума на съоръжението е 116 млн. лв., като останалата половина от средствата ще бъдат покрити със средства на ЕСО.

Междусистемният електропровод 400 kV между подстанция „Марица Изток“ в България и подстанция „Неа Санта“ в Гърция се реализира от ЕСО съвместно с гръцкия независим преносен оператор. Електропроводът е с дължина 122 км на българска територия и 29 км на гръцка територия, и капацитет от 1500 MW.

Трасето на електропровода на българска територия преминава през общините Симеоновград, Хасково ,Кърджали, Момчилград и Кирково. През 2015 г. ЕСО и гръцкият независим преносен оператор подписаха Меморандум за разбирателство за изграждане на електропровода.

Електропроводът ще подсили мрежа 400 kV в региона, значително ще повиши възможността за обмен на електроенергия между двете държави и ще подпомогне реализацията на произведената електроенергия от възобновяеми източници на територията на Североизточна Гърция и Южна България. Проектът повишава нетния капацитет за търговски обмен на двете граници България-Гърция и България-Турция, ускорява пазарното интегриране, конкуренцията и гъвкавостта на системата.

Електропроводът е един от петте проекта, които се реализират от Електроенергийния системен оператор, със статут на проекти от общ европейски интерес, съгласно Регламент 347/2013 за изграждане на трансевропейската инфраструктура.

Общата дължина на новите електропроводи 400 kV e приблизително 480 километра с инвестиционна стойност 500 млн. лв., уточняват от ЕСО.
Коментари: 0