Еврокомисията предлага мерки за насърчаване на младежката заетост

Очаква се 100 000 младежи да се възползват от тях

Еврокомисията предлага мерки за насърчаване на младежката заетост

Eвропейската комисия (ЕК) откри инициативата Европейски корпус за солидарност. От днес младите хора на възраст между 18 и 30 години разполагат с нови възможности да допринесат за обществото в ЕС и да придобият ценен опит и умения в началото на кариерата си.

Институцията предлага мерки за насърчаване на младежката заетост, подобряване и модернизиране на образованието, инвестиции в уменията на младите от хората и повече възможности за учене и обучение в чужбина.

Чрез инициативата участниците ще имат възможност да се включат в проект, свързан с доброволческа дейност, стаж, чиракуване или работа, за период между 2 и 12 месеца. Очаква се до 2020 г. 100 000 млади хора да се присъединят към инициативата.

Участниците ще могат да участват в широка гама от дейности като образование, здравеопазване, социална интеграция, помощ за предоставянето на храни, изграждане на подслон, приемане, подпомагане и интеграция на мигрантите и бежанците, защита на околната среда или предотвратяване на природни бедствия. Регистрацията е лесна и може да бъде направена на сайта на Европейския младежки портал.

Комисията ще стартира "ErasmusPro", специална нова дейност на програмата „Еразъм +“ в подкрепа на дългосрочни професионални практики в чужбина. ЕК ще предложи и рамка за качество на професионалните практики, в която се определят основните принципи за планиране и осъществяване на професионални стажове на всички равнища. През 2017 г. ще бъде създадена служба за подкрепа на професионалните практики, подпомагаща държавите, които въвеждат или реформират системите си за стажове.

Европейският корпус за солидарност се финансира по линия на настоящите програми на ЕС за финансиране чрез покани за представяне на предложения, като се използват съществуващите финансови ресурси от програма „Еразъм +, програмата на ЕС за заетост и социални иновации, програмата LIFE, фонд „Убежище и миграция“, програмата „Здраве“, програмата „Европа за гражданите“, Европейския фонд за регионално развитие и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Коментари: 0