Европа трябва да се бори с тероризма в интернет и медиите

Държавите се нуждаят от единна система за противодействие, твърди израелски експерт

Европа трябва да се бори с тероризма в интернет и медиите

Европа трябва да се бори с тероризма и радикализма чрез налагането на контрол върху интернет и медиите. Те са основните пропагандни средства на съвременния тероризъм. Това заяви Яков Кедми, бивш ръководител на израелската спецслужба Натив пред РИА-Новости.

В Европа „няма система за държавна сигурност, доктрина за организирана борба на цялата държава с тероризма“, твърди Кедми. „Основното е да има държавна система за борба с терора. Обща държавна политика, а не отделни действия на едни или други системи и служби, които освен това са твърде примитивно организирани и не могат да работят в синхрон“, споделя той.

Експертът се спира на новата заплаха – терористите единаци и борбата с тях. Необходим е по-засилен контрол върху интернет, където „съзрява подобно явление“.


„Борбата с терористите единаци изисква по-ефективен контрол върху всички подобни медии и техните ползватели... Работата с интернет, който е едно от основните средства за връзка и промиване на мозъците, трябва да бъде поставена на съвсем друго равнище от гледна точка на закона, технологиите, анализите и бързото реагиране от страна на спецслужбите и полицията“, обяснява Кедми.

За да променят положението, европейците трябва да наложат контрол над групите население, от които произлизат терористите, и пропагандите средства, въздействащи върху тях, смята експертът. Необходима е обща държавна система за противодействие, която да синхронизира действията на всички служби.

Радикализираните вече не влизат в директен контакт с организациите и не преминават обучение при тях. Всичко се извършва дистанционно. Единакът се сдобива с подръчни средства – нож, брадва, автомобил, с които да извърши терористичният акт.


Държавите трябва да бъдат организирани по съвсем други начин, включително и законодателството... Трябва много повече да се засили координацията и взаимодействието между всички държавни структури. Последното нещо е да се повиши професионалното равнище на полицаите и силите за сигурност, както за предотвратяване на терористични актове в потенциалните места, където те могат да станат, така и при реагирането на тях“, съветва Кедми.

Европа не може изцяло да копира опита на Израел, заради различните условия. На Стария континент терористите до голяма степен са интегрирани в обществото, което те атакуват, а противопоставящите им се силови структури, са подготвени по-лошо от израелските им колеги, твърди още събеседникът.

Антитерористът изтъква ефективността на мерките в собствената си държава. „Съхраняваме и все повече засилване контрола върху всички средства за подаване на информация, на пропаганда или обучения на потенциални терористи и това дава резултат“, посочва той.

Коментари: 0