Евтиният петрол е по-опасен от скъпия

Нефтът вече не се счита за двигател на икономическия растеж в развиващите се страни

Евтиният петрол е по-опасен от скъпия
3728 ~ 3 мин. четене
Автор: Александра Сотирова

По-бърз от очаквания икономически растеж в САЩ и ЕС не компенсира глобалния БВП, пострадал от основните събития в световната икономика - забавянето на почти всички големи пазари, особено Китай. Това е основното заключение на новия доклад на Световната банка, представен на 6 януари във Вашингтон. Евтиният петрол, който по-рано се считаше за двигател на развитието на нови икономики, този път е отчетен като източник на риск за големите световни финансови системи.

Продължаващият спад на БВП на Бразилия и Русия, забавянето в Китай са малко по-високи от очаквания икономически растеж в САЩ и ЕС. Това е основната конструкция на базовия сценарий на икономическата прогноза въз основа на доклада на СБ "Глобални икономически перспективи".

Доклад с името "Поток на капитали на фона на слабия растеж", представи старши вицепрезидентът на СБ Каушик Басу. Основната идея на документа е достатъчно подробно представена: "И световната икономика, и особено на развиващите се икономики може да попаднат в много голяма пропаст".

В действителност, за основа на проекта е бил използван предишния доклад на Световната банка от есента, но сега анализаторите не обсъждат толкова забавянето на икономическия растеж в Китай, което стана ясно през лятото на 2015 г., а риска от нестандартното развитие на развиващите се пазари.

Изчисленията на Световната банка показват, че има нов спад в сравнение с предишните оценки на прогнозите за растеж през 2016 г. в Китай, спадът на БВП в Бразилия (-2,5%) и Русия (-0,7%) и това няма да се преодолее лесно. Растежът на БВП на САЩ през 2016 г., който прогнозира Световната банка, е 2,1%, докато по-рано се очакваше да е 1,6%. Прогнозата за ръст на БВП в ЕС се увеличи до 2,7% - според изчисленията на Световната банка, именно Европа и Индия, която се очаква да е най-бързо развиващата се голяма икономика през 2016 г. (7,8% ръст), са основните играчи в структурните промени на растежа на световната икономика. Прогнозираният ръст на БВП в света е намалял от предходната година от 3,1% до 2,9%.

Световната банка има притеснения за състоянието на финансовия сектор в развиващите се страни, както и за най-проблемните им пазари. Рисковете от нова финансова криза залягат на рецесията в Русия и я разпространяват върху свързаните с нея икономики, които могат да наложат нова глобална финансова нестабилност: това е заплахата за световния растеж през 2016 г.

Причините за колапса - цените на петрола, енергията и другите стоки (които по прогнози на Световната банка се очаква да са на по-ниско ниво през тази година). СБ ги счита за причина за забавянето на икономическия растеж в Китай, а не обратното. Именно настоящият евтин петрол вече не се счита за подкрепа на икономическия растеж в развиващите се пазари. Напомняме, че много икономисти считаха високите цени на петрола през 2010-2013 г. за спирачка за икономическото развитие, както в САЩ и ЕС, така и в Китай, но евтиният петрол, както става ясно, действа на световната икономика по същия начин. Имайте предвид обаче, че докато СБ прогнозира евентуална криза през 2016 г., през 2017-2018 г. настоящите дисбаланси в световните пазари, по оценка на банката, ще бъдат преодолени по целия свят.

Подкрепи Economic.bg