Experian стартира платена стажантска програма

Тя е насочена към студенти от сферата на бизнеса, IT и финансите

Experian стартира платена стажантска програма
3332 ~ 2 мин. четене

Компания Experian обяви стажантска си програма за 2017 г., която включва позиции в направление разработка на софтуер, анализи на данни и финанси. Стажовете са платени и ще бъдат с продължителност от 3 до 6 месеца, а някои от тях ще предлагат и гъвкаво работно време.

Стажантската програма в Delivery Centre е насочена към млади специалисти, който се интересуват от приложението на технологиите в помощ на бизнеса. По време на стажа, те ще имат възможност да придобият реален опит с имплементацията, конфигурация и тестване на софтуерен продукт и да се запознаят с добрите бизнес практики в сфери като финансовите услуги или телекомуникации. Кандидатите трябва да имат отлични аналитични умения, познания или опит със SQL, XML и/или Webservices. По време на стажа те ще участват в реални проекти като част от международни екипи.

Стажът в Quality Assurance ще даде възможност на стажантите да се запознаят и да приложат на практика методологии и инструменти за управление на качеството, да участват в разработката на софтуерни технологии от последно поколение и да бъдат част от екипи, които използват съвременни подходи при разработване на софтуерни продукти. Поради това е необходимо кандидатите да имат добри познания по ООП, по бази данни, мрежи и операционни системи. Стажантите ще проектират, разработват и изпълняват автоматични и ръчни тестове и ще вземат участие във всички дейности по софтуерното тестване.

Понастоящем Experian разширява Центъра за споделени финансови услуги, който се намира в София. От този месец е обявена нова стажантска позиция – Обслужване и фактуриране. Тя е насочена към студенти в трета и последна година на обучение по специалности свързани с финанси и икономика. По време на програмата стажантите ще прилагат ценообразуване и такси към сметките на клиентите по график, ще качват фактури в системата, ще разглеждат и определят причините за издаване на кредитни бележки, като се придържат към изискванията за вътрешен и външен одит.

Стажовете в Analytics Center of Expertise са насочени към студенти, обучаващи се в бизнес или IT специалности, със засилен интерес към математиката и нейното приложение. Кандидатите трябва да са завършили минимум 2-ри курс в специалност с математическа или техническа насоченост. Да имат базови познания по програмиране и/или извличане на данни, по SQL и статистика (линейна и логистична регресия). Стажът е с продължителност 3 месеца и се провежда 3 пъти в годината. Участниците ще се запознаят с добри практики за разработване на аналитични решения и ще участват в разработването на статистически модели и ad hoc анализи. След приключване на програмата, стажантите ще придобият познания по VBA за Excel, SAS и R, както и опит с методи за машинно обучение (machine learning methods).

За кандидатстване за позициите е необходимо да се изпрати актуална автобиография през кариерния сайт на Experian или на [email protected] Всички кандидати трябва да владеят английски език отлично.

Подкрепи Economic.bg