Финансират 3 нови ключови проекта по ОП „Транспорт“

Евросредствата се преразпределят, за да покрият разходите за тях

Финансират 3 нови ключови проекта по ОП „Транспорт“

Доизграждането на Западната дъга на Софийския околовръстен път, допълнителни дейности към проекта за рехабилитация на жп отсечката Пловдив-Бургас, както и разширението на участъка от третия лъч на софийското метро ще бъдат предложени за финансиране по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Това реши кабинетът, като промени проект за споразумение с Европейската комисия, съобщиха от правителствената прасслужба.

Приетите промени предвиждат преразпределение по години на средствата от Европейския фонд за регионално развитие по бюджета на програмата при запазване на общата им стойност. Първоначално одобрените 16,5 млн. евро за 2016 г. са завишени с 25 млн. евро, с което се покриват разходите по трите допълнителни проекта.

Компенсаторно средствата за следващите 3 години се намаляват с по 8.3 млн. евро. По този начин се гарантира изпълнението на проектите, които са от изключителна важност за развитие на инфраструктурата в България, се казва в мотивите към решението.

Коментари: 0