Финансовата инспекция ще провери ЕСО, когато се освободят хора

Според Асоциацията на търговците на ток в ЕСО липсва прозрачност при разходването на средства

Финансовата инспекция ще провери ЕСО, когато се освободят хора
Автор: Александра Сотирова

Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП) поиска от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) да направи финансова ревизия на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) заради липса на прозрачност относно разходвани от държавното дружество средства.

В писмо от АДФИ до АСЕП става ясно, че държавната институция ще започне работа по случая, ако има административен капацитет. Писмото е публикувано от Асоциацията на свободните търговци на ток и е подписано от директора на АДФИ Георги Начев.

„Финансовата инспекция в ЕСО ЕАД ще бъде възложена при наличие на административн капацитет при условията на чл. 8б от ППЗДФИ, във връзка с чл. 5, ал. 1, т.1 от ЗДФИ. Задачата на финансовата инспекция ще бъде свързана с проверка на законосъобразността на финансово-стопанската и отчетната дейност относно събирането и разходването на средствата за балансираща енергия през 2018 г. при регулирани, включително при преференциални цени на електрическа енергия”, се казва в писмото.

В писмото на АСЕП до АДФИ става ясно, че причината, поради която търговците сезират Агенцията е, че според тях в дейността на ЕСО липсва прозрачност и публичност при разходването на събраните средства от търговските участници за балансиране на елетроенергийната система. Дейността на ЕСО попада в обхвата на чл. 80а от Закона за енергетиката за извършване на финансови инспекции и проверки в енергийните предприятия, осъществяващи дейност при регулирани цени.

Коментари: 0