11 фирми искат да изграждат интерконектора с Гърция

Следва да бъдат поканени да подадат оферти компаниите, които отговарят на критериите за подбор

11 фирми искат да изграждат интерконектора с Гърция
2450 ~ 2 мин. четене

Общо 11 български и чуждестранни компании искат да изграждат интерконектора Гърция-България (IGB). Това става ясно след отварянето на заявленията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране, доставка и строителство на междусистемна газова връзка Гърция-България“, съобщават от проектната компания ICGB.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 145 млн. евро без ДДС, а срокът за изпълнение е 18 месеца, считано от започване на изпълнението.

Кандидати са строител на газовата връзка са S.P.S. P/C. SAIPEM SPA, консорциум COBRA-CYMI-SOCAR, FERNAS CONSTRUCTION COMPANY INCORPORATED, JV Sicilsaldo S.p.A.- Nuova Ghizzoni S.p.A – Intrakat, ДЗЗД "Ай Джи Би - 2018", SICIM S.p.A., обединение МАКС СТРАЙХЕР - ТЕРНА/АйСиДжиБи", консорциум "Spiecapag Trace IGB 2018", ДЖЕЙ ЕНД ПИ-АВАКС С.А., обединение СиПиПи – Актор и консорциум "ПРОМЕТЕЙ"-ГЕО"  

Изборът на строител се осъществява чрез ограничена процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) на два етапа: фаза на предварителен подбор и втора фаза - разглеждане, оценка и класиране на офертите на преквалифицираните след първия етап кандидати. Този избор на процедура е наложен от комплексния характер на предмета на обществената поръчка, който включва проектирането и изграждането на голямо техническо съоръжение за пренос на газ в двете посоки на територията на България и Гърция.

С публичното отваряне на заявленията днес стартира първата фаза на предварителния подбор от процедурата за провеждане на обществената поръчка, с която се цели да се прецени административната допустимост на кандидатите. Очаква се тази фаза да приключи до края на октомври, когато с решение официално ще бъдат поканени да подадат оферти компаниите, които отговарят на критериите за подбор и които имат необходимата финансова и техническа способност да изпълнят предмета на обществената поръчка съобразно поставените изисквания.

„Навлизането в този ключов етап на обществената поръчка обезпечава фактическото започване на строителството на газопровода“, заяви изпълнителният директор на ICGB от българска страна Теодора Георгиева. Тя отбеляза, че големият брой на подали документи за участие е ясен знак за осигурена максимална публичност и прозрачност на процедурата. „Компаниите, които кандидатстват, са с доказан опит и утвърдени в международен план и сме уверени, че могат да се справят с изпълнението на строителството“, заяви изпълнителният директор на проектната компания от гръцка страна Константинос Караянакос.

Заедно с избора на инженер-консултант и доставчик на тръби, определянето на строител е сред финалните стъпки към реализирането на проекта IGB, който е от изключително значение за обезпечаване сигурността на газовите доставки за региона, както и за осигуряване на диверсификация на доставките на газ за България и региона на Югоизточна Европа. Изграждането на интерконектора с Гърция ще допринесе и за по-голяма конкурентоспособност на цените за газова индустрия и за потребителите. Връзката ще осигури достъп до Южния газов коридор, чрез който страната ни и регионът на Югоизточна Европа ще получават природен газ от Каспийския регион, съществуващи и бъдещи терминали за втечнен природен газ и други.

Подкрепи Economic.bg