Фирми с до 3000 души могат да кандидатстват по „Хоризонт 2020“

Общата стойност на пилотния проект е €20 млн.

Фирми с до 3000 души могат да кандидатстват по „Хоризонт 2020“
1716 ~ 3 мин. четене

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) обяви старта на пилотна програма за насърчаване на иновативни малки и средни предприятия в България, Латвия и Румъния. Общата стойност на пилотния проект е €20 млн. от алокираните към „Хоризонт Европа“ 97,6 млрд. евро от бюджета на ЕС за периода 2021 – 2027 г. Изборът на България, Румъния и Латвия за подпомагане по тази програма се дължи на факта, че те са с най-ниски оценки в Innovation Scorecard.

По тази програма ще могат да се подпомагат освен традиционните малки и средни предприятия с персонал до 250 служители и по-големи компании  – с до 3000 служители на пълно работно време. Програмата финансира 70% от стойността на консултантския проект, които се покриват след успешното приключване на проекта.

„Иновациите са от ключово значение за развитие на икономиката в България. Те могат да помогнат за справяне с демографските предизвикателства. Зелената икономика е стратегически приоритет на банката. Надявам се, че ще имаме още много възможности за съвместни програми и инициативи с ЕС в подкрепа на българската икономика“, подчерта Лариса Манастърлъ, директор за България в ЕБВР.

„Средствата ще бъдат използвани в три посоки: кредитни линии към партньорски банки в Румъния за инвестиции в иновативни компании; подобряване на капацитета чрез консултации и обучения в България и Румъния и техническа помощ като подкрепа за „зелени“ иновации за клиенти на ЕБВР в трите държави“, обясни Мирослав Стоянов, мениджър на Програмата на ЕБВР за подкрепа на малкия бизнес в България.

Той съобщи, че чрез програмата може да се окаже помощ при подготовката на молби за финансиране и бизнес предложения, при извършване на технически, финансов, оперативен, юридически и друг анализ на фактическото състояние (due diligence), както и при подготовката на документи за получаване на директно финансиране от средно-големи предприятия с отличен потенциал за растеж. Потенциални клиенти на ЕБВР могат да получат помощ при подготовка за инвестиция.

„Подкрепата за малки бизнеси под формата на консултации е предназначена за около 90 компании, а консултантите към програмата ще имат възможност да участват в различни обучения“,  допълни г-н Стоянов.

За иновативни се смятат компании, които отговарят на някое от следните условия:

- да имат намерение за производство на нови или подобрени продукти, процеси или услуги както производства, методи за доставка, организационна или процесна иновация, включително бизнес модели;

- да имат среден ръст от 20% на година (без ефект от придобивания) на оборот или персонал през последните три години;

- да имат под 7 години история и разходи за развойна дейност от поне 5% от общите оперативни разходи в поне една от последните три години;

- да имат  официално получен грант, заем или гаранция от някоя от европейските програми за подпомагане на иновациите (Horizon, FP7, Joint Technology Initiatives, Eurostars, etc.) през последните 36 месеца;

- да имат награда за развойна дейност или иновация, предоставена от институция или орган на ЕС през последните 24 месеца;

- да има регистрирано поне едно технологично право (патент, право за дизайн, сертификат за защита, и др.) през последните 24 месеца;

- да имат инвестиция от фонд за рисков капитал или бизнес ангел през последните 24 месеца или да имат подобен инвеститор в акционерната си структура;

- да имат намерение да използват консултант, за да навлязат в нов продуктов или географски пазар, където разходът за навлизане е по-висок от 50% от средния годишен оборот на компанията през последните 5 години;

- да имат официално място в научен, технологичен или иновативен парк или технологичен клъстер или инкубатор, свързани с развойна дейност.

До момента по програмата „Подкрепа на малкия бизнес“ на ЕБВР в България са одобрени над 40 проекта, а други 20 компании подготвят своите документи. Общата стойност на безвъзмездната помощ е над €330 хиляди евро, а стойността на одобрените проекти надхвърля €480 000. От 40-те проекта 17 са извън София. Средното време за одобрение на проект е 1 месец след първата среща. Безвъзмездната помощ се отпуска до 1 месец след приключване на проекта. Консултантите, одобрени за участие в проектите по програмата, са около 70.

EБВР работи със своите партньори за изграждане на конкурентоспособни, устойчиви и зелени икономики в държавите, където оперира. До момента ЕБВР е инвестирала около €3.7 млрд. в България, € 640 млн. в Латвия и над €7.8 млрд.  в Румъния.

По програмата „Хоризонт 2020“ към септември 2018 г. ЕС е инвестирал около €65 млн. в България,  около €50 млн. в Латвия и €119.8 млн. в Румъния под формата на грантове.

Коментари: 0