Фирмите отчитат загуба на продажби и клиенти заради онлайн измами

Потребителите очакват онлайн банки и търговци на дребно да направят всичко възможно, за да защитят информацията си и да осигурят сделките си

Фирмите отчитат загуба на продажби и клиенти заради онлайн измами

Шест от всеки 10 фирми търпят същите или по-големи загуби от онлайн измами в сравнение с миналата година. Това показва Глобалният доклад на Experian за измами и проверка на самоличността. Тенденциите и моделите на измами продължават да се развиват по целия свят. Изследването установи, че болшинството фирми (72%) посочват измамите като нарастващ проблем.

Докладът показва, че все още има проблеми с идентификацията в борбата с онлайн измами. Понастоящем 71% от фирмите знаят, че отказват повече сделки, отколкото би трябвало. Това не само води до загуба на продажби, но и до загуба на клиенти, които и без това изисква усилие да бъдат привлечени.

Всъщност, фирмите са единодушни, че по-точното идентифициране на клиентите ще доведе до реализирането на повече транзакции и съответно до повече приходи. Всъщност, 84% от бизнеса заявяват, че с повишаване на сигурността в самоличността на клиентите, ще се понижи рискът от измами.

Тъй като компаниите като цяло преминават през дигитална трансформация, те признават значението на доверието в потребителя и на технологиите, които могат да доставят тази сигурност. "Доверието е валутата на цифровата търговия", заяви Катлийн Питърс, старши вицепрезидент Предпазване от измами и проверка на самоличността в Experian. „Измамите се развиват, а измамниците стават все по-находчиви. Откриването на измами изисква множество стратегии, включително по-добро разпознаване на клиентите".

Изводите от проучването показват, че потребителите очакват онлайн банки и търговци на дребно да направят всичко възможно, за да защитят информацията си и да осигурят сделките си. Почти седем от всеки 10 потребители одобряват протоколите за сигурност, когато извършват онлайн търговия, защото така се чувстват защитени. В същото време, те не искат да има повече стъпки, които да следват и да им се отнема повече от времето. Най-ефективните стратегии за предотвратяване на измами и проверка на идентичност трябва да дават сигурност на потребителите без да нарушават техните преживявания.

За да разработи проучването, Experian интервюира повече от 5500 потребители и 500 бизнес мениджъри на 11 пазара по света. Ето още изводи от годишния Глобален доклад на Experian за измами и проверка на самоличността:

·         Един от всеки четирима потребители е отказал транзакция, защото създаването на нов профил изисква твърде много информация

·         35% от потребителите биха извършвали транзакции онлайн, ако има по-малко стъпки

·         Само 40% от фирмите са "много уверени" в способността си да откриват измами

·         52% от фирмите все още използват пароли за откриване на и защита от измами

·         75% от бизнеса изразиха интерес към по-усъвършенствани мерки, които нямат влияние върху преживяването на клиентите в дигитална среда

В България Experian работи по два ключови проекта в направление Проверка на самоличността. Единият е платформата CrossCore. През 2017 г. тя беше обявена от Javelin Strategy & Research за най-добрата платформа за установяване на самоличността. Добри Добрев, мениджър Предпазване от измами и проверка на самоличността в Experian в България, сподели: „CrossCore е първата платформа в индустрията, която не е обвързана с конкретен продукт или производител“.

В офиса в София се разработва и облачната услуга Device. Чрез нея се идентифицира самоличност зад всякакво устройство, което има връзка с интернет. Технологията в разработването на Device разчита на така наречения reverse engineering.

Коментари: 0