Fitch потвърди кредитния рейтинг на България

Перспективата остава стабилна

Fitch потвърди кредитния рейтинг на България
Автор: Стилиян Гребеничарски

Fitch потвърди дългосрочния кредитен рейтинг в чуждестранна и местна валута на България на нива от съответно BBB- и BBB, съобщават от рейтинговата агенция. Перспективата по него остава стабилна.

„Потвърждението и стабилната перспектива отразяват следните фактори: Публичните финанси понесоха сериозен удар през второто полугодие на 2014 г., но като цяло са все още в по-добро състояние от тези на страни със същата оценка. Фискалният дефицит за годината се очаква да бъде около 3,5% от брутния вътрешен продукт, което е над планирания 1,8%. Тази стойност е и над средната за страните с рейтинг BBB (2,7%), но е под тази за групата с BB рейтинг – 3,9%. Fitch прогнозира намаляване на дефицита през следващите години, което съответства с плановете на правителството за намаляване с 0,5 процентни пункта. Очаквайки слаб икономически растеж, ние считаме, че понижението на дефицита ще е по-ограничено – с 0,3 пр. п. годишно“, се казва в мотивите на агенцията.

Fitch отчита и натрупването на публичен дълг в следствие на изплащането на гарантираните депозити в КТБ и удължаване на ликвидната подкрепа за Първа инвестиционна банка. Според агенцията тези два фактора ще окажат стабилизиращо въздействие върху банковия сектор, поне в близко бъдеще.

Като положителни се отчитат наличието на ликвидност – 29% средна за системата, висока капиталова адекватност – средно 20% спрямо капитала от първи ред. В допълнение, кредитните институции продължават да намаляват задлъжнялостта си и нивото на кредитите към привлечените средства е под 100% (99,6%) за системата.

Изтъкнато е и външното влияние на кризата в Русия, конфликта в Украйна и слабото възстановяване в еврозоната. Като важен вътрешен фактор продължава да се отчита политическата ситуация и малцинственото правителство на ГЕРБ и Реформаторския блок, което „трябва да разчита на външна подкрепа“, като тази от АБВ и Патриотичния фронт.

Основни рискови фактори пред бъдещето на кредитния рейтинг, според Fitch, са:

- Влошаване на фискалната позиция;

- Подновяване на нестабилността в банковия сектор;

- Икономически шок, който да заплаши растежа в краткосрочен план и перспективите пред инфлацията;

В същото време положително влияние върху рейтинга биха оказали:

- фискалната консолидация;

- ускорен икономически растеж;

- устойчиво подобрение в публичното управление и политическа стабилност, която да отключи прилагането на ефективни политики.

Напомняме, че на 12 декември Standard & Poor's свали кредитния рейтинг на страната под инвестиционното ниво до BB+, или в така наречената "junk" зона. Основни причини бяха бързото нарастване на бюджетния дефицит, публичния дълг и проблемите в банковия сектор.

При различия в кредитния рейтинг, присъден от различни акредитирани агенции, то тежест има по-ниския.

Коментари: 0