Фондът на фондовете обещава още „евтини“ пари за фирмите

Тепърва обаче ще се търсят банки партньори, които да отпускат нисколихвени кредити за малки и средни фирми

Фондът на фондовете обещава още „евтини“ пари за фирмите

Снимка: Pixabay

Нов антикризисен финансов инструмент за малки и средни предприятия, пострадали от икономическата коронакриза подготвя Фонда на фондовете. Той обаче все още не е отворен за кандидатстване, а е едва на ниво процедура за избор на банки партньори по него, която ще продължи до 17 юли.

Чрез този инструмент, който ще допълва обещаните на 14 април, но все още трудно използваеми други програми, Фондът ще предлага до 80% гаранция от размера на всеки кредит, срещу което съответната банка ще трябва да предложи финансиране при преференциални лихви и занижени изисквания към обезпеченията.

Средствата по програмата са пренасочени от друга гаранционна процедура за инвестиционни кредити, предназначени за малки и средни фирми, като в доклада за прекратяването ѝ от 2 юли, се посочва, че всички неизползвани ресурси от фондовете е необходимо да се предостави за извънредна допълнителна гъвкавост на фирмите в отговор на „безпрецедентна криза, засягаща общественото здраве“.

Общият бюджет на продукта е 158 млн. лв. от оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

„Параметрите на гаранционния продукт са структурирани след внимателно проследяване и детайлен анализ на динамиката на пазара, така че той да отговаря най-пълно на актуалните потребности на бизнеса, без да излага на непремерен риск финансовите институции“, казват от Фонда.

Чрез новия продукт ФнФ ще поеме част от кредитния риск на финансовите институции при отпускане на нови заеми на малки и средни предприятия без достатъчно обезпечения, но с необходимост от подкрепа в условията на настоящата тежка ситуация. Целта е да бъде улеснен достъпът на бизнеса до кредити за продължаване на дейността, включително за задоволяване на потребностите от ликвидност и/или за преодоляване на  финансови затруднения, които се дължат на пандемията или се утежняват от нея. В структурата на продукта се предвижда комбиниране на гаранционен инструмент и лихвена субсидия за предприятията, които изпитват ликвидни затруднения, но въпреки това са готови да задържат персонала си.

Какво направи ФнФ досега?

Икономическите мерки срещу коронакризата от Фонда на фондовете според единния информационен портал за коронавируса са няколко. Фонда на фондовете предоставя и гаранции, обезпечаващи кредити на малки и средни предприятия, предоставяни от банки-партньори в размер до 3 млн. лв. Тази антикризисна мярка е подобна на новообявената, но гаранциите, които предоставя са в размер до 20% от кредитите на фирмите и общ бюджет от 170 млн. лв.

Заедно със своите банки партньори ФнФ участва и в друга мярка, с която се предоставят микрокредити за самонаети лица и малки стартиращи предприятия. Микрокредитите са до 50 хил. лв. със срок за погасяване до 10 години за инвестиционно и оборотно финансиране. Условията по кредитите са облекчени, с лихвени нива значително под пазарните, с възможност за гратисен период до 24 месеца и със силно облекчени изисквания към обезпечение или в някои случаи без обезпечения. Общия бюджет по тази мярка е 24 млн. лв.

Фонда на фондовете облекчи и условията по дяловите инструменти към малките и средни предприятия (МСП) и особено стартиращите компании. Инструментът съществува и отпреди коронакризата, но бе договорено увеличаването на размера на индивидуалните инвестиции до 800 хил. евро, за които няма да бъде необходимо привличането на допълнителен частен капитал.

Коментари: 0