Фондът за гарантиране на влоговете в банките и AlixPartners с изявление относно КТБ

Двете страни искат да изяснят информацията относно текущото производство по несъстоятелност на Корпоративна търговска банка

Фондът за гарантиране на влоговете в банките и AlixPartners с изявление относно КТБ
328 ~ 2 мин. четене

Предвид на ескалиралата в последните дни зле обоснована, неофициална и потенциално вредна спекулация относно текущото производство по несъстоятелност на Корпоративна търговска банка АД (в несъстоятелност) - КТБ, и свързаните с него разследвания, Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) и AlixPartners правят днес съвместно изявление, с цел да се изясни ситуацията и да се прекрати тази спекулация.

AlixPartners, както и много други мултинационални компании за професионални услуги, оперира чрез няколко отделни търговски дружества, относими към юрисдикциите, където извършва дейност. Едно от тези дружества - AlixPartners Services UK LLP, е дъщерно дружество, изцяло притежавано от AlixPartners, което осигурява екип от експерти, които бяха определени през лятото на 2015 г. да помагат на синдиците на КТБ, ФГВБ и в широк смисъл на българската държава.

Даян Хюз, партньор в AlixPartners и водещият експерт, коментира: „Нашето задание беше изключително ясно и според нашия опит в подобни случаи напълно отговарящо на ситуацията към датата на нашето назначаване. То беше в съответствие със Закона за банковата несъстоятелност и се фокусира върху три основни сфери:

1. Проучване за няколко години назад на потока от парични средства, излезли от банката, установяване как и докъде са стигнали парите, и даване на препоръки за възможните варианти за възстановяването на тези проследени суми;

2. Установяване на състоянието на активите на банката, като вниманието ни беше насочено предимно към кредитите и други финансови активи, и даване на търговски препоръки за максимално възстановяване на стойността им; и

3. Преценка на ролята на заинтересованите страни и консултанти на банката, и отново даване на препоръки за предприемане на възможни действия.

В хода на изпълнението на тези задачи работихме тясно както със синдиците и ФГВБ, така и с редица професионалисти от и извън банката. В резултат представихме детайлен и практически насочен доклад, съдържащ набор от препоръки за подпомагане на текущите и бъдещи линии на действие. Договореностите предвиждат, че AlixPartners може да продължи да подпомага синдиците и ФГВБ според необходимостта.“

Радослав Миленков, председател на УС на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, коментира:

„Както вече беше заявено, проведохме взискателна процедура за избор, която включваше срещи със значителен брой международни компании, като всички те демонстрираха висок капацитет и опит, подходящ за ситуацията с КТБ. Въз основа на преценката ни от тяхното представяне и съотнесено към опита им в сходни ситуации, ФГВБ заключи, че AlixPartners е подходящата компания, с която да се работи.

По време на ангажимента им екипът на AlixPartners изпълняваше надлежно и професионално задълженията си. Работата, която те свършиха досега, беше изключително полезна, за да добием реална представа за ситуацията с КТБ. Използваме доклада на AlixPartners като основа за предприемане на най-подходящите действия с цел да възстановим колкото се може повече активи в интерес на кредиторите на КТБ.“

Подкрепи Economic.bg