Газовата борса в България тръгва официално днес

Платформата трябва да доведе до либерализиране на пазара и спад на цените

Газовата борса в България тръгва официално днес
2312 ~ 1 мин. четене

От днес започва да работи нова платформа за двустранна търговия с природен газ, съобщава БНР. Тя ще позволи на пряко присъединените към системата крайни потребители на газ да сключват договори за покупка на синьо гориво.

„До една година всички сделки на газовата борса ще започнат да се извършват чрез тази платформа“, съобщи председателят на Съвета на директорите на газов хъб „Балкан“ и изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“, Владимир Малинов.

„Както крайните потребители и бизнесът, така и търговците на природен газ ще могат да се възползват от услугите, които ще предоставя газов хъб „Балкан“ и което считам, че ще доведе освен за либерализация и за по-добри финансово-икономически условия за крайните потребители на природен газ“, отбеляза Малинов.

Сделки ще се сключват в краткосрочен, дългосрочен сегмент и брокерска услуга, обяснява „Нова телевизия“. Краткосрочният сегмент ще предлага краткосрочни стандартизирани продукти „в рамките на деня“, „ден напред“, както и продукти за балансиране на мрежата на операторите на газопреносни мрежи.

На платформата ще се предлага и комбинация от няколко поредни газови дни - например продукти „уикенд“, отделни дни и комбинация от тях.

Дългосрочният сегмент ще предлага продукти, които се търгуват на средносрочна и дългосрочна база на анонимен принцип. Те могат да бъдат например месечни - до 60 месеца напред, тримесечни - до 20 тримесечия напред, или годишни, които могат да бъдат до 5 календарни години напред.

Коментари: 0