ГЕРБ отлага видеонаблюдението в акцизните складове

Управляващите изведнъж установиха, че процедурата по внедряване трябва да се съгласува с ЕК

ГЕРБ отлага видеонаблюдението в акцизните складове

Снимка: Economic.bg/Архив

2894 ~ 2 мин. четене
Габриела Махлелиева Автор: Габриела Махлелиева

Шестима народни представители от ГЕРБ, начело с председателя на бюджетната комисия Менда Стоянова, внесоха законопроект за изменение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). От текстовете става ясно, че се иска отлагане на въвеждането на видеонаблюдение в реално време на акцизните складове за тютюневи изделия, алкохол и горива. Като причина управляващите изтъкват, че процедурата по внедряване трябва да се съгласува с Европейската комисия, но не е ясно защо досега това не е било направено.

Самото изискване за въвеждане на постоянно видеонаблюдение в складовете беше прието на второ четене от депутатите в края на миналата година, когато те гласуваха Закона за държавния бюджет 2020 г. Тогава управляващите, в своя познат стил, използваха преходните и заключителни разпоредби и "промушиха" поправките между първо и второ четене на бюджетния закон. Също така изненадаха бизнеса, като въведоха видео наблюдение не само в акцизните складове за течни горива, както предвиждаха последните приети промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), а и в складовете за тютюневи изделия и алкохол.

Видеокамери трябваше да бъдат монтирани на всички места, през които в обектите влизат или ги напускат транспортни средства, както и да имат възможност за разпознаване на номера за идентификация на транспортните средства. Целта е да се осигури дистанционно наблюдение от контролните органи на процесите по въвеждане и извеждане на тази група акцизни стоки от данъчните складове, спрямо които е налице необходимост от завишаване на контрола, като се сведе до минимум възможността за неправомерно извеждане на акцизни стоки от данъчните складове.

С приетите  промените в ЗАДС се задължават освободените от акциз крайни потребители (ОАКП) да използват автоматизирана система за отчетност. Когато в обектите на ОАКП се използват бензин, газьол, керосин и др. за цели, различни от моторно гориво и гориво за отопление, се въвежда задължение те да използват средства за измерване и контрол. А автоматизираните им системи за отчетност да позволяват извършването в реално време на контрол на количествата енергийни продукти, които ще се получават или използват в обекта, както и суровините, материалите, произведените или складираните стоки.

От текстовете на внесените предложения за изменение на ЗАДС става ясно, че именно точката с постоянното видеонаблюдение се отлага. В срок до 30 април 2020 г. министърът на финансите трябва да изготви  правилника за прилагане на сега приетите текстове на въпросния закон. В нормативния акт обаче няма да се включва точката от закона, която разпорежда въвеждането на видеонаблюдението (чл. 47, ал.1 и чл. 47б). Причината за това е, че се налага процедурата по внедряване на камери в складовете да се съгласува с Европейската комисия.

В случай, че законът бъде приет с новите изисквания, Министерството на финансите ще трябва да изчака отговор от Европейската комисия, след което ще има два месеца, за да определи в правилника към закона как ще се събира информацията от камерите. Кога ще стане това засега не е известно.

Подкрепи Economic.bg