Германия отчете дефлация за първи път от 2016 г.

Причините за отрицателните резултати са кризата и намалението на данъка добавена стойност

Германия отчете дефлация за първи път от 2016 г.

Снимка: Pixabay

Енея Георгиева Автор: Енея Георгиева

Инфлацията в Германия падна под нулата в резултат на негативния ефект на пандемията и решението на правителството да намали данъка добавена стойност (ДДС) от 1-ви юли като част от мерките за борба с нея. Това е първият път, в който икономическият показател бележи отрицателен резултат от април 2016 г., когато беше отчетен същия коефициент на забавяне, пише Reuters.

През юли потребителската инфлация в Германия се понижи до -0.1% на годишна база след повишение с 0.8% през предишния месец. Хармонизираната потребителска инфлация (индекс HICP според общите европейски стандарти) се понижи с 0.5% на месечна база, като очакванията на анализаторите бяха за спад от 0.2%

Инфлационното равнище е важен показател за паричната политика на Европейската централна банка (ЕЦБ). Тя се цели към инфлация от малко под 2.0% за цялата еврозона, оставяйки германската икономика далеч от целта. Трайно ниските и падащи цени могат да накарат компаниите и потребителите да отложат инвестициите, което би забавило икономиката.

Брутният вътрешен продукт на страната също претърпя силен спад, като през второто тримесечие се свил с 10.1% спрямо периода януари-март. Това е най-големият спад от началото на статистиката през 1970 г. На годишна база данните от второто тримесечие на 2020 г. са с 11.7% по-ниски. 

Срив има както по отношение на износа, така и на вноса. Разходите на домакинствата и инвестициите в дома също значително намаляват, отбелязват от статистическата служба. За сметка на това обаче държавните разходи се увеличават.

Коментари: 0