Германия и Франция заливат Европа с електрическа енергия

Италия, Испания, Англия и Полша са сред най-големите вносители на ток

Германия и Франция заливат Европа с електрическа енергия
Белчо Цанев Автор: Белчо Цанев

Германия и Франция са най-големите износители на електрическа енергия в Европа, сочат оперативните данни за междусистемните обмени в Европа между 11.00 и 12.00 ч. във вторник, 25 февруари.

Износът на Германия към този час е 10 551 МВт, а вносът – само 1096 МВт. Най-големи количества електроенергия страната експортира за Швейцария (2171 МВт), Австрия (1962), Полша (1600), Нидерландия (1547), Чехия (1508), Дания (1235), както и за Люксембург – 528 МВт.  В същото време Германия внася 745 МВт от Франция и 351 МВт от Швеция.

Между 11.00 и 12.00 ч. днес Франция експортираше 8552 МВт електроенергия, основно за Северна Италия (2233 МВт), Испания (2138), Великобритания (2004), Швейцария (1432) и Германия (745 МВт), а внасяше само от Белгия – 310 МВт.

Редно е да се отбележи, че електропроизводствата на Германия и Франция са и сред най-ниско замърсяващите на Стария континент. Френската електроенергетика, която излъчва едва 58 грама въглероден диоксид (СО2) на произведен киловатчас, генерира електроенергия основно от АЕЦ (65%), ВЕЦ (12.9%) и вятър (10.5%). Германската, която е два пъти по-високо емисионна (116 г СО2/кВтч), разчита основно на вятъра (53%), въглищата (14.4%), слънцето (10.6%), АЕЦ (10.6%) и биомасата (8.1%).

Силно впечатление от данните за междусистемните обмени прави фактът, че големи държави, като Италия, Испания, Великобритания и Полша, са нетни вносители на електроенергия. Така Италия внася 6414 МВт, основно от Франция – директно или през Швейцария, а изнася едва 1004 МВт за Гърция и Черна гора.

Испания внася 4486 МВт от Франция и от малка Португалия. Въпреки строежа на офшорни вятърни централи Великобритания внася 3998 МВт от Франция, Белгия и Нидерландия. Полша, която осигури дълъг живот на термичните си централи, внася 2594 МВт от Германия, Швеция, Украйна и Литва, а изнася 541 МВт за Чехия и Словакия. 

Къде сме ние?

Между 11.00 е 12.00 ч. днес България изнасяше 646 МВт за Гърция, Турция, Северна Македония и Сърбия и внасяше единствено от Румъния 469 МВт.

Северната ни съседка, съответно, изнасяше 469 МВт за нас и внасяше 706 МВт от Украйна, Унгария и Сърбия. Въглеродният интензитет в този час на България и Румъния беше съответно 293 и 212 грама СО2 на произведен киловатчас. Очакванията са след устойчивото затопляне на времето на Балканите след няколко дни износът на електроенергия от България да спадне значително под вноса на по-евтин ток от ВЕЦ-овете на Сърбия, а също и от газовите централи и ВЕЦ на Румъния и Турция.

Коментари: 0