ГБС, „Трейс“ и „Климатроник“ искат да строят новата детска болница

Държавата е предвидила 95 млн. лв. с ДДС за строежа на лечебното заведение

ГБС, „Трейс“ и „Климатроник“ искат да строят новата детска болница

Снимка: МЗ

Министерството на здравеопазването е получило три оферти за проектиране и строителство на Национална многопрофилна детска болница. Предложенията бяха отворени публично днес в сградата на ведомството от комисия, назначена със заповед на министъра на здравеопазването.

Комисията има срок до 40 работни дни, считано от днес, за да избере изпълнител на обществената поръчка за изграждане на Националната детска болница.

Предложения по обществената поръчка са постъпили от ЗЗД „Детска болница-София“ (участници в обединението са „Климатроник“ ЕООД, Иновасионес Техникас Ен Симентасион СА ДЕ СВ и Проес Консулторес СА), ЗЗД „Детско здраве“ (участници в обединението са „Главболгарстрой“ АД, „ГБС-Пловдив“ АД и „Главболгарстрой Интернешънал“ АД) и Обединение „Здраве за децата на България“ (участници в обединението са „Трейс Груп Холд“ АД, „Смарт Билд Дигитал“ ЕООД, „Монолит“ АД и „Инжпроект“ ООД).
След като комисията приключи работа по прегледа на съдържанието на постъпилите оферти и оценка на техническите параметри, ще бъдат отворени ценовите предложения на кандидатите в обществената поръчка.

Предвиденият максимален финансов ресурс за изпълнение на обществената поръчка е 95.44 млн. лв. с ДДС.
Коментари: 0