Глобалните патенти за чиста енергия продължават да растат

За сметка на това в последните години намаляват разработките при изкопаемите горива

Глобалните патенти за чиста енергия продължават да растат

Снимка: Pixabay

444 ~ 3 мин. четене

Броят на патентите за изобретения в света, свързани с нисковъглеродни енергийни технологии, нараства средногодишно с 3.3% в периода 2017-2019 г. Това показва ново съвместно проучване, публикувано днес от Европейското патентно ведомство (ЕПВ) и Международната агенция по енергетика (МАЕ). Докладът „Патенти и енергиен преход: глобални тенденции в иновациите в областта на технологиите за чиста енергия“ установява, че с изключение на спада между 2014 и 2016 г., броят на световните патенти в областта на нисковъглеродните енергийни технологии расте през последните две десетилетия.

Това контрастира със спада на патентите в областта на изкопаемите горива от 2015 г. насам.

Въпреки това средният годишен темп на нарастване на патентите в областта на нисковъглеродната енергия през последните години е само една четвърт от този преди десетилетие (+12.5% за периода 2000-2013 г.).

Променящият се пейзаж на енергийните иновации

В доклада са представени основните тенденции в иновациите в областта на нисковъглеродната енергия между 2000 и 2019 г., измерени по отношение на международните патентни фамилии (IPF), всяка от които представлява изобретение с висока стойност, за което са подадени заявки за патент в две или повече патентни ведомства по света.

Тъй като заявките за патенти се подават много месеци или дори години преди продуктите да се появят на пазара, те често се разглеждат като ранен показател за бъдещите технологични тенденции.

Най-големите сектори на крайно потребление за глобалните патенти за чиста енергия в периода 2000-2019 г. са транспортът (общо 116 000 IPF), следван от технологиите за енергийна ефективност в промишленото производство (86 000 IPF), като някои „трудноизползваеми“ сектори, като металургията (например производството на стомана) са особено динамични през последните години.

Нарастването на броя на електрическите превозни средства стимулира иновациите

Ключов двигател на иновациите през последното десетилетие е рязкото нарастване на технологиите, свързани с електрическите превозни средства, стимулирано в значителна степен от напредъка в областта на презареждащите се литиево-йонни батерии.

Тази тенденция е отразена и в класацията на водещите компании в областта на нисковъглеродните енергийни технологии от 2000 г. насам, която включва шест автомобилни компании и шест от техните основни доставчици на батерии.

Също така, при технологиите за крайно потребление броят на IPF в електрическите превозни средства изпреварва другите технологии за чиста енергия за пътни превозни средства към 2011 г. (включително тези, насочени към по-ефективни двигатели с вътрешно горене, както и към подобрена аеродинамика, намаляване на теглото или по-енергийно ефективни компоненти и подсистеми).

Водещи са Европа, Япония и САЩ, всяка с различна специализация

Разглеждайки основните регионални тенденции в областта на иновациите, проучването установява, че от 2000 г. насам европейските дружества и научноизследователски институти са водещи в патентоването на изобретения в областта на нисковъглеродната енергия, като през последното десетилетие (2010-19 г.) 28% от всички международни патентни семейства в областта на тези технологии са следвани по брой от японските (25%), американските (20%), южнокорейските (10%) и китайските (8%) заявители.

Докато Европа е на първо място в повечето области на възобновяемата енергия и е особено силна в някои сектори на крайно потребление, като железопътния транспорт и авиацията, Япония води в технологиите за електрически превозни средства, батерии и водород, а САЩ имат предимство в авиацията, биогоривата и улавянето на въглерод.

Основните предимства на Южна Корея са в областта на батериите, фотоволтаичните технологии и енергийната ефективност в промишленото производство и сектора на ИКТ, а Китай е специализиран и в областта на ИКТ.

Като цяло делът на патентите в областта на технологиите за чиста енергия, генерирани от научноизследователски институции (университети и публични научноизследователски организации), се е увеличил от 6.6% между 2000 г. и 2009 г. до 8.5 % между 2010 г. и 2019 г.
Изследователските институции са особено активни в областта на технологиите за доставка на енергия с ниски нива на въглеродни емисии (алтернативни горива, ядрена енергия и някои възобновяеми енергийни източници) и нововъзникващите базови технологии, като улавянето на въглеродните и водородните емисии.

Коментари: 0