Големите икономики ще рефинансират дълг за $7 трлн. тази година

През последните години размерът му спада

Големите икономики ще рефинансират дълг за $7 трлн. тази година
232 ~ 2 мин. четене

Размерът на дълга, който правителствата на водещите икономики в света ще трябва да рефинансират през 2016 г., ще бъде леко променен спрямо миналата година, след като страните направиха опит да свият бюджетния дефицит до една трета от пиковете, които наблюдавахме по време на Световната финансова криза, пише Bloomberg.

Стойността на облигациите на страните от Г-7 плюс Бразилия, Китай, Индия и Русия ще достигне 7,1 трлн. долара. За сравнение, през 2015 г. тази сума е 7 трлн. долара, а през 2012 г. е достигала 7,6 трлн. долара. Данните показват, че обратното изкупуване на дълга на Япония, Германия, Италия и Канада спада, а на САЩ, Китай и Великобритания расте.

Стойността на падежиращия дълг постепенно пада от 2012 г. насам. Това може да се окаже добра новина за пазара на облигации след като Федералния резерв постепенно вдига лихвените нива. Икономистите очакват бюджетните дефицити да се свият за седма поредна година, защото правителствата продължават да намаляват разходите си, за да се справят с финансовия срив.

 „Повечето от държавите осъзнаха важността на фискалната дисциплина. По време на кризата наблюдавахме фискална експанзия по различни причини: за поддържане на растежа, за прехвърляне на задълженията от частния към публичния сектор. Тези ефекти сега отминават”, смята Мохит Кумар от Credit Agricole.

Макар спадът да показва, че има по-малък натиск върху правителствата да вземат заеми, това не означава, че те ще емитират по-малко – зависи от цялостните им финансови потребности.

Германия смята да увеличи пласирането на свои облигации до 203 млрд. евро тази година от 175 млд. през миналата, от части за да финансира разходите, възникнали от рекордния брой мигранти, влезли в страната.

Русия и Бразилия ще отбележат най-голям пропорционален спад в изкупуването на дългови книжа, като тези с падеж през 2016 г. ще намалеят със съответно 38% и 26%. Ако включим лихвените плащания, сумата на дълга, който трябва да бъде рефинансиран от Г-7 и BRIC възлиза на 7,8 трлн. долара.

Държавните ценни книжа са добавили 1,2% печалба за инвеститорите през 2015 г., сравнено с 8,4% през 2014 г. и средно 4,4% за последните 5 години.

Спадът в обратното изкупуване на облигации сред повечето от водещите икономики в света, както и програмите за количествени улеснения и ниската инфлация ще продължат да подкрепят търсенето на държавни облигации, смятат експерти от Rabobank International.

Икономисти прогнозират, че бюджетния дефицит сред развитите страни ще се свие с 2,4% от БВП тази година. Пикъте бил 7,2% през 2009 г.

Подкрепи Economic.bg