10-те основни качества на добрия мениджър според Google

Поначало компанията е искала да докаже, че мениджърите са излишен слой бюрокрация

10-те основни качества на добрия мениджър според Google

Снимка: Unsplash

Не всеки ден някоя голяма корпорация се заема да докаже, че мениджърите не са от значение. Именно това обаче е направила Google със своя Project Oxygen. Хипотезата при старта на този проект е била, че качеството на един мениджър не е от значение и че тази професия в най-добрия случай е просто едно необходимо зло, а в най-лошия – ненужен слой бюрокрация, пише Business Insider.

Ранният стадии на Project Oxygen през вече далечната 2002 г. е включвал един радикален експеримент – преход към хоризонтална организация на дейността, без никакви мениджъри и йерархия. Експериментът се оказал катастрофа, продължила само няколко месеца, тъй като служителите на технологичния гигант останали без посока на дейността си и без хора, към които да се обърнат за помощ с основни въпроси и нужди.

За да се справи със създалия се проблем на Google ѝ се налага направи ново изследване в обратната посока – какви са сходните черти на най-добрите мениджъри. Накрая компанията съставя списък с 10-те общи качества, проверени чрез количествени и качествени методи.

Да е добър „коуч”


Един добър мениджър или го е грижа за служителите, или не. Няма средно положение. Ако го е грижа, той влага време и енергия да помага на своите служители да станат по-добри версии на самите себе си. Това са първите 50% от това да е добър „коуч”. Другата половина се състои в това мениджърът да осъзнава, че той е посредник между хората, а не човек, който решава проблемите. Той трябва да задава добри въпроси, а не просто да дава отговори. Трябва да се стреми да разширява мирогледа на служителите вместо да им налага някакъв определен.

Да дава криле на хората и да не се занимава да следи работата под микроскоп

Никой не обича работата му да бъде следена под лупа. Изследване на Мичиганския университет показва, че „окрилените служители” са по-удовлетворени от работата си и са по-ангажирани към организацията, което намалява т.нар. „прегряване” и повишава производителността и мотивацията. Освен това на супервайзърите, които „окриляват” служителите, от страна на подчинените им се гледа като на по-влиятелни и вдъхновяващи.

Да създава обстановка на сговорчивост, показвайки че го е грижа за успеха и благосъстоянието

Индивидуалното удовлетворение често се постига чрез съвместни усилия. Хората чувстват огромна радост да знаят, че са част от печеливш екип. Добрите мениджъри се стремят да увеличават отборния дух и взаимната зависимост между служителите.

Да е продуктивен и ориентиран към постигане на резултати


Добрите мениджъри обръщат сериозно внимание на производителността на служителите и им дават инструменти, с които тяхната продуктивност да е увеличи. Хубаво е броят на извършваните процеси да бъде държан на необходимия минимум, без излишни дейности.

Да е добър комуникатор, като изслушва и споделя информация

Най-големият проблем при комуникацията е илюзията, че тя се е случила. Често това не се случва заради недостатъчно желание, както от предаващата, така и от приемащата, информацията страна. Добрият мениджър трябва да се старае да води качествена комуникация и да изслушва докрай.

Да има ясна визия/стратегия за екипа си

Без Северната звезда служителите ще корабокрушират в скалите. Хубаво е служителите да участват в изграждането на визията/стратегията занапред, а не просто тя да им бъде спускана отгоре. Ангажирането със съставянето на стратегията води до нейното спазване и развиване на по-късен етап. А мениджърите трябва да са готови да обсъждат стратегията по-често, отколкото са си помисляли.

Да подкрепя кариерното развитие на служителите и да обсъжда тяхното представяне


Най-добрите мениджъри се интересуват от кариерното развитие на техните подчинени толкова, колкото и от своето собствено. Хората имат огромна нужда от обратна връзка, а мениджърите им дължат такава.
Служителите не работят, за да постигнат 20% възвръщаемост на инвестициите или някаква друга числена цел. Те работя, за да дадат смисъл на живота и значението идва с личностния растеж и развитие.

Да има експертизата да съветва екипа

Google например иска нейните мениджъри да имат технически умения, като например да програмират. Идеята е мениджърите да могат да споделят личен опит. Това е желателно и в другите области. Затова мениджърите трябва да работят по надграждането на основната си експертиза, да остават в течение на тенденцията в индустрията и да четат всичко, което намерят като информация.

Да сътрудничи

В световния и разпокъсан бизнес свят уменията за сътрудничество са от ключово значение. То се случва, когато всеки от членовете на екипа чувства отговорност и взаимна зависимост с колегите си. Нищо не е по-разрушително за един екип, отколкото лидер, който не е склонен да сътрудничи. Така се създава усещане „зависи само от нас”, което убива колегиалността, производителността и резултатите.

Да бъде силен във вземането на решения

Ако един мениджър не е силен във вземането на решения, се наблюдава нерешителност, която парализира организацията, създава съмнение, несигурност, липса на фокусираност и дори гняв. Смелите решения идват със силното чувство на самоувереност и вярата, че едно решение, дори и да се окаже погрешно, е по-добре от никакво такова.

Когато от Google направили горните заключения, те „статистически значително подобрили качеството 75% от своите най-зле представящи се мениджъри”, разказал е пред New York Times Лазло Бок, зам.-председател на отдел „Човешки ресурси” на Google.

Коментари: 0