Горанов очаква дефицит под 1% за тази година

Горанов очаква дефицит под 1% за тази година
Ако тенденцията с по-добрата събираемост на данъците се задържи до края на годината, бюджетният дефицит през 2016 г. може да бъде под 1%. Това стана ясно от думите на финансовия министър Владислав Горанов, който отговаря на депутатски питания в парламента. Той добави, че фискалната политика на правителството е насочена към постигането на балансиран бюджет, но не може да се ангажира, че още през тази година това ще се случи.

По време на заключителната среща с представителите на мисията на Международния валутен фонд (МВФ) в четвъртък Горанов каза, че балансиран бюджет е възможен през 2018 г.

Финансовият министър обеща през тази година да няма актуализация на бюджета заради необходимостта от повече разходи. Данните от изпълнението на консолидирания бюджет към юли показват, че разходите са значително по-ниски, тъй като капиталовата програма на правителството се бави заради забавени обществени поръчки и по-бавния старт на изпълнението на проектите, свързани с европейските фондове. За сметка на това текущите разходи (възнаграждения, издръжка и т.н.) са над нивото от миналата година.
Горанов посочи още, че предвиденият буфер за банковия сектор, който е малко под 2 млрд. лв., няма да бъде ползван и така страната ще има достатъчно средства да покрие задълженията от падежи по емисии ценни книжа през 2017 г.

„Към 31 август по оперативни данни излишъкът е в размер на 3.3 млрд. лв., спрямо излишък от 622 млн. лв. към края на август 2015 г. Това се дължи основно на по-добрата събираемост на приходите“, каза министърът.
Коментари: 0