Изграждаме бъдеще без дим

„Филип Морис Интернешънъл” е двигател на най-голямата промяна в историята на тютюневата индустрия

Джордж Маргонис:

Изграждаме бъдеще без дим

Снимка: Икономика/Александър Нишков

Джордж Маргонис е генерален мениджър на "Филип Морис България"от 2016 г. Той има близо 17 години опит във Philip Morris International. Кариерата му в компанията започва в отдел "Продажби" в "Папастратос" - гръцкия филиал на концерна. По това време той заема различни позиции в отдел „Продажби, промоционални активности и управление на бранда“. През 2009 г. се мести в централата на компанията в Лозана, Швейцария, където заема позицията регионален мениджър "Стратегии за продажбите" за региона на Европейския съюз. През 2014 г. е назначен като директор "Продажби и дистрибуция" за Гърция, Кипър и Малта. Маргонис е завършил маркетинг и мениджмънт в Технологичния образователен институт  (Technological Educational Institute) в Атина. Има магистърска степен по бизнес администрация от университета „Кингстън“ (Kingston) във Великобритания.

- Г-н Маргонис, Филип Морис разработва иновативни тютюневи изделия от години. Бихте ли ни разказали повече за реализацията на тази идея?

- Днес сме свидетели на най-големия обрат в историята на тютюневата индустрия – трансформация, насочена към изграждането на бъдеще без дим. Ние във „Филип Морис Интернешънъл” сме щастливи, че сме двигател на тази промяна чрез разработването на бездимни алтернативи с потенциал да променят живота на милионите мъже и жени, които пушат. В продължение на повече от десетилетие ние фокусираме усилията и ресурсите си в научноизследователска и развойна дейност за иновативни продукти, които може да се превърнат в по-добра алтернатива от цигарите и които имат потенциал да намалят риска за пълнолетните пушачи в сравнение с продължителното пушене. Една водеща тютюнева компания едва ли може да си постави по-амбициозна и трудна задача от това да разработи бездимни продукти, които да заменят цигарите. Това е нашата мисия и за да я изпълним, ние ангажирахме над 430 учени, инженери и други експерти от много различни области като наука за материалите, битова електроника, клинични проучвания и токсикология на системи. Ние сме твърдо решени да изградим бъдеще без дим и сме убедени, че един ден иновативните алтернативи с намален риск ще заменят цигарите.

- IQOS, продукт с нагряване без горене, беше успешно представен на българския пазар. Как се възприема той и каква промяна носи тази технология? 

- Моите наблюдения са, че българите са любознателни и отворени за иновациите, новите технологии и науката. Затова вярвам, че нашите силно иновативни продукти без горене ще бъдат приети добре от 2.5-те милиона пълнолетни пушачи в страната. Иновативният ни продукт представлява революционна технология за контрол на нагряването, чрез която тютюнът се нагрява до около 350C, като по този начин не протича процес на горене и не се образуват дим или пепел, а само тютюнева пара. Същевременно на пълнолетните пушачи се осигуряват никотин и вкус на истински тютюн. Продуктите с нагряване без горене са централен елемент от нашите бизнес усилия и резултат от солидни научни изследвания, които са част от нашата комплексна многостепенна научна програма. Нашата научноизследователска работа се осъществява при спазване на най-високи международни стандарти и вече дава обнадеждаващи резултати във връзка с потенциала на тези продукти за намален риск в сравнение с цигарите. Данните от нашите токсикологични изследвания показват, че концентрациите на токсични вещества в аерозола на бездимните продукти са значително по-ниски в сравнение с тези в цигарения дим. Обнадеждаващ факт е, че съвсем наскоро, през декември миналата година, Комитетът по токсикология на Обединеното кралство разгледа нашите научни констатации в своя доклад за оценка на IQOS. Там се отбелязва, че „докато има потенциално намален риск за пушачите, които преминават към нагреваеми тютюневи изделия без горене, все пак има остатъчен риск и затова най-доброто за тях е изцяло да престанат да пушат“. Научните изследвания отнемат време, разбира се. Нашата научноизследователска дейност продължава и всички данни се публикуват на нашия уебсайт www.pmiscience.com за независима научна проверка от трети страни.

- По-безопасни ли са новите тютюневи изделия и как се регулира тяхното предлагане на пазара?

- Важно е да стане ясно, че бездимните изделия не са безрискови. Несъмнено най-добрият начин да се намали вредата е отказът от пушене или никога да не се започва употреба на тютюн. Понастоящем много здравни експерти, институции и регулаторни органи споделят мнението, че намаляването на вредата от тютюна може да се постигне, като строгите мерки за контрол на тютюна бъдат придружени с осигуряване на алтернативи с намален риск за пълнолетните пушачи. Българските власти, подобно на други в ЕС, подкрепиха идеята за изграждане на бъдеще без дим в България, като създадоха новата продуктова категория нагреваеми тютюневи изделия и приеха нова фискална и регулаторна рамка за тази категория. Ние във ФМИ сме убедени, че това е правилният път за развитие на цялата индустрия и той води към бъдеще без дим.

- Тези нови изделия ще заменят ли цигарите и дали познатите ни цигари ще изчезнат един ден?

- Иновациите и новите технологии водят до бързи промени във всички аспекти на  икономиката и живота. Очакванията на обществото и потребителите също се променят с бързи темпове и тютюневата индустрия трябва се адаптира и да отговори на потребностите на пълнолетните потребители от по-добри алтернативи с намален риск. Ние постоянно предоставяме информация на пълнолетните потребители за здравните рискове и ползи от новите бездимни алтернативи. Основната идея, залегнала в тяхното създаване, е да се постигне намаление на вредата за всички онези мъже и жени по света, които в противен случай биха продължили да пушат. На този етап отчитаме бързи темпове на възприемане на нашите бездимни изделия на пазарите, където вече се предлагат, особено в Япония. Данните показват, че около 80% от пушачите, които са закупили иновативните продукти с нагряване, са преминали изцяло или предимно на тях. Това е много важно – за да намалим вредата, трябва не само да предлагаме продукти с потенциал за намален риск, но и тези продукти трябва да отговарят на нуждите на пълнолетните потребители и те да се възприемат положително от тях. Обнадеждаващите резултати до момента ни дават основание да смятаме, че един ден ние ще можем да излезем от бизнеса с цигари.

- Как вашата компания променя своя маркетинг и продажби, за да е в крак с новите тенденции? Прилага ли се нов бизнес модел?

- Дигитализацията и бързата реакция, характерна за стартъп фирмите, се превърнаха в част от новата фирмена култура. Ние осъществяваме най-голямата трансформация в историята си. Предлагането на иновативни технологични продукти изисква нов начин на работа и комуникация. Това означава създаване на центрове за обслужване на клиенти, актуализиране на продукти и услуги на база обратна връзка от потребителите и оптимизиране на процесите. Този подход от света на новите технологии е напълно нов за нас, но той е нашето бъдеще и ние бързо се адаптираме към него, за да можем най-добре да отговорим на потребностите на нашите пълнолетни потребители.

- Филип Морис осъществява и социални инициативи в България. Ще продължите ли да изпълнявате проекти за корпоративна социална отговорност?

- Радваме се, че нашата програма „Забавно лято, грижовна есен“ е толкова успешна и добре приета в България, и най-вече в тютюнопроизводителните региони, където се осъществява за трета поредна година. Благодарение на сътрудничеството ни с Фондациите BCause и Бъдеще вече над 600 деца участват в образователни програми всяко лято. С подкрепата на Фондация “Направи добро – Александровска” към Александровска болница повече от 2 000 възрастни хора от 20 общини преминаха безплатни специализирани медицински прегледи. Тазгодишният успех на програмата ни накара да я разширим чрез включване и на трети компонент – предприемачество за стартиращи фирми, като ние ще осигурим финансова подкрепа най-добрите да имат възможност да участват в конкурса Rinker. Това по мое мнение е най-добрият пример как бизнесът и НПО секторът могат да обединяват усилия за доброто на местните общности.

Ние сме горди и благодарни, че нашата социална програма получи престижни награди за най-добра КСО програма от Форума на българските бизнес лидери и Българския форум за благотворителност.  

*Интервюто е изготвено със съдействието на Филип Морис

Коментари: 0