И седмокласниците ще получават дипломи догодина

Основното образование вече няма да е след 8 клас

И седмокласниците ще получават дипломи догодина

Догодина и седмокласниците, и осмокласниците, които завършват основно образование, ще получават свидетелство за това. Причината е влизането в сила от 1 август на новия Закон за предучилищното и училищното образование. Това обясни Лазар Додев, шеф на дирекцията по организация, контрол и инспектиране в министерството на образованието.

Началното училище си остава начално. Основното вече ще е от 1-и до 7-и клас, а не както досега от 1-и до 8-и. Появява се новото училище - обединено (от 1-и до 10-и клас). СОУ става СУ още от 15 септември. Гимназиите ще са или профилирани, или професионални. 

До 15 септември директорите на училищата, в които има промяна на наименованието или са преобразувани, трябва да сменят печата и булстата.

Обединеното училище няма аналог досега. Предвидено е да се разкрива в по-малките населени места, които са отдалечени от големите градове и където в близост има профилирана или професионална гимназия. “Прави се, за да не се налага децата да пътуват, защото е висок процентът на отпадащите след основно образование. Даваме им възможност да продължат поне до 10-и клас, да усвоят професия, да изкарат шофьорска книжка, обясни Лазар Додев, предаде 24 часа.

Обединени училища ще има от 2017/2018 г. За преобразуването им кметовете трябва да кандидатстват, след като предложението бъде обсъдено на местно ниво и се вземе решение. Ще се поощрява партньорството на обединените училища с професионалните гимназии в по-големите населени места, така че децата безпрепятствено да продължат обучението си там в 11-и и 12-и клас. Обединени учебни заведения ще могат да станат основните, прогимназиите и СОУ и училищното образование през 2016/2017 г.

Учители от професионалната гимназия ще могат да преподават по професия и практика и в обединеното училище. Да бъдат преобразувани в обединено училище, могат да кандидатстват основните училища, прогимназиите (5-и/8-и клас) и средните училища.

Предложения за преобразуване на училища ще се приемат догодина. Предстои министерството на образованието да направи проучване какви са намеренията за откриване на обединени училища.

Коментари: 0