Икономическото възстановяване ще подкрепи кредитирането

Очаква се лошите заеми да намаляват, според доклад на УниКредит за банковия сектор в региона

Икономическото възстановяване ще подкрепи кредитирането
160 ~ 2 мин. четене

Икономическата среда, в която работиха банките в Централна и Източна Европа през 2015 година,  беше като цяло положителна. Въпреки някои изключения, повечето страни в региона имаха силен икономически растеж и показаха устойчивост към промени в нагласите на инвеститорите към развиващите се пазари. В голяма степен това се дължи на интеграцията на региона към Европа и на стабилните макроикономически показатели.  Банковите сектори в повечето страни реализираха печалба, като нивата се установяват на по-ниски стойности от преди кризата.

Това са част от основните изводи от най-актуалното проучване на УниКредит за банковия сектор в ЦИЕ, включващо 13 страни и осъществено от звеното за Стратегически анализи за ЦИЕ.

Според прогнозите на УниКредит икономическото възстановяване ще подкрепи кредитирането, особено в някои страни в региона, където се наблюдаваше известно изоставане. Нивата на лошите кредити се очаква да намалеят.

По-динамично икономическо развитие на повечето страни от ЦИЕ през 2015 г. в сравнение с предходни години

“Въпреки че все още има значителни различния по страни, в банковите сектори в ЦИЕ като цяло има много положителни процеси.  Подобрява се кредитирането, обемът на бизнеса дава възможност за реализиране на доходност. Наблюдава се установяване на устойчив модел за финансиране в региона, където местните депозити стават все по-важен източник на финансиране“, коментира Карло Вивалди, директор на УниКредит за ЦИЕ. „Изисква се внимание към средата с ниски лихви, регулаторни изисквания, особеностите на местните пазари, геополитическото напрежение в някои страни и ефектите от миграцията“, допълва Вивалди.

С ръст на БВП от 0.6% в Сърбия до 4.3% в Чехия през 2015 г., повечето страни от ЦИЕ показаха динамично развитие в сравнение с предходни години. Единственото изключение е Русия, при която имаме ефектите от рязък спад на цените на петрола и санкциите на ЕС-САЩ, както и Украйна, която имаше загуба на основни производствени мощности в източната част на страната. С тези изключения страните от региона се оказаха устойчиви към промените на инвеститорските нагласи към развиващите се пазари през втората половина на 2015 г. Положително влияние имаха и излишъците по текущите сметки или малки дефицити заради високите нива на експорт в еврозоната, ниските цени на стоковите пазари и големите капиталови излишъци заради потоците от еврофондовете. 

Кредитирането се подобри в някои страни, най-вече в Централна Европа“, каза Мауро Джорджо Марано, заместник-директор Стратегически анализи на УниКредит. „Динамиките на растеж в други държави бяха по-слаби, в някои случаи заради еднократни фактори. По отношение на кредитите за домакинства наблюдаваме засилване на търсенето на заеми в местна валута в сравнение с чуждестранна, което създаде в някои страни уязвимости в предишни години“. Средният показател на региона за заеми към депозити значително се подобри от 122% през 2008 г. на 101% през 2015 г.

В перспектива анализаторите на УниКредит очакват икономическото възстановяване да подкрепи увеличаването на кредитирането, особено в страни, където то изоставаше. Лошите кредити ще намаляват.

Очаква се за България размерът на лошите заеми да намалее до 12,2% до 2017 година.

Подкрепи Economic.bg