Икономиката губи милиарди при увеличаване на отпуските

Работещите у нас почиват повече, отколкото повечето европейци

Икономиката губи милиарди при увеличаване на отпуските
3683 ~ 2 мин. четене

Работодателите се обявиха категорично против предложението за увеличаване на годишния платен отпуск. Ако подобна мярка влезе в сила, те предвиждат сериозни загуби за икономиката и бюджета. Предложението бе лансирано и внесено в парламента от независимия депутат Георги Кадиев.

Изчисленията на бизнеса сочат, че подобна мярка би довела до загуби от 2,3% (над 2 млрд. лв.) за БВП и намаляване на бюджетните приходи с около 700 млн. лв. Приблизително в същия размер от 2,3% ще бъде влошена производителността на труда, а общата конкурентост на труда би пострадала с около 5%.

„Предложението се нуждае от задълбочен предварителен експертен анализ и дебат. Законопроектът трябва да бъде придружен от оценка на въздействието, вкл. на допълнителното натоварване на предприятията от частния сектор и на публичните разходи в бюджетната сфера.“

Товапише в писмо на Българската стопанска камара (БСК), адресирано до председателите на основните комисии и парламентарни групи в Народното събрание.

Според работодателите „по действащ минимален брой почивни дни страната ни изпреварва редица страни с напреднало икономическо и социално развитие и с високо равнище на конкурентоспособност“.

Оказва се, че по този показател България изпреварва страни с висококонкурентна икономика като Великобритания – 28 дни, Холандия, Турция и Норвегия – 27 дни, Израел и Канада 19-20 дни и т.н.

Бизнесът напомня и преференциалните условия за ранно пенсиониране на над 170 хил. души във връзка с противодействие на стреса на работното място и на рисковете от професионални заболявания.

Работодателите изтъкват факта, че в някои индустрии има допълнителни почивни дни към основния годишен отпуск. Такива са енергетика, добивна индустрия, металургия. Те са гарантирани с колективни трудови договори.   

Подкрепи Economic.bg