Спад на производствените цени

Преработващата и добивната промишленост намалят цените

Спад на производствените цени

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през ноември 2014г. е с 0.6% под равнището от предходния месец. Намаление на цените е регистрирано в преработващата промишленост с 1.1%, и в добивната промишленост с 0.2%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено увеличение с 0.2%, съобщава в резултатите от свое изследване НСИ.

В преработващата промишленост намаление на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на изделия от други неметални минерални суровини с 0.2%. При производството на хранителни продукти и при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло по 0.1%, а нарастване е отчетено при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти с 1.0%. При ремонта и инсталирането на машини и оборудване нарастването е с 0.7%, а при производството на химични продукти с 0.5%.


Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през ноември 2014г. нараства с 0.3% в сравнение със същия месец на 2013г. Сериозно увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.2%, докато цените намаляват в преработващата промишленост - с 1.4%, и в добивната промишленост с 0.5%.

Намаление на цените в преработващата промишленост спрямо ноември 2013 г. е отчетено при производството на хранителни продукти с 2.3%, производството на текстил и изделия от текстил - с 0.9%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители и производството на химични продукти  по 0.6%. Нарастване на цените се наблюдава при производството на тютюневи изделия с 5.2%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета  с 4.1%, а при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 3.1%.

Общият индекс на цените на производител през ноември 2014г. спада с 0.5% спрямо предходния месец. По-ниски цени са регистрирани в преработващата промишленост  с 0.8%, в добивната промишленост е отчетено увеличение с 1.1%, а при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ няма изменение.

По-съществено намаление на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на хранителни продукти и при производството на изделия от други неметални минерални суровини по 0.1%, а увеличение е регистрирано при производството на превозни средства, без автомобили с 0.7%, при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване по 0.6%.

Общият индекс на цените на производител през ноември 2014 г. няма изменение в сравнение със същия месец на 2013 година.

В преработващата промишленост спада на цените на производител през ноември 2014г. е с 1.1% спрямо ноември 2013 година. По-съществено намаление се наблюдава при производството на хранителни продукти с 2.1%, при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители и при производството на химични продукти по 0.4%, а увеличение е регистрирано при производството на превозни средства, без автомобили с 5.7%, при производството на тютюневи изделия с 4.0%, и при производството на облекло с 3.4%.

Коментари: 0