Индустриалното производство в еврозоната с ръст от 0,6% през октомври

В България той замръзва на 0%

Индустриалното производство в еврозоната с ръст от 0,6% през октомври

Индустриалното производство в еврозоната бележи ръст от 0,6% на месечна база през октомври. В ЕС показателят нараства с 0,5%, сочат данни на Евростат. За сравнение - през септември индустриалното производство в еврозоната се понижи с 0,3% и остана стабилно общо за ЕС.

На годишна база индустриалното производство във валутния съюз отбелязва ръст с 1,9% и с 2,4% в целия ЕС.


Източник: Евростат

Месечното повишение в еврозоната се дължи главно на ръст в производството на трайни стоки (1,8%), капиталови стоки (1,4%), енергия (0,6%) и производство на нетрайни продукти (0,4%). В същото време производството на междинни стоки намалява с 0,1%. 

Годишнният ръст от 1,9% във вълаутния съюз се дължи на повишение при производство на трайни стоки (4,2%), капиталови стоки (3,2%), междинни стоки (1,5%), нетрайни потребителски стоки (0,2%) и енергия (0,2%).

В България индустриалното производство бележи ръст от 1,1% през октомври на годишна база, но отчита увеличение от 0% на месечна база. Това все пак е положителен резултат за разлика от последните три месеца, когато страната ни отчиташе спад на месечна база.

Най-голям ръст на месечна база отбелязват Литва - с цели 11,3%, Холандия - 4,3%, Португалия - 3,9%. Обратно, най-голям спад се наблюдава в Гърция -1,2%, Дания и Финландия - по -0,9%. 

Коментари: 0