Информационен ден в НКЖИ за конференция \"TEN-T DAYS 2016\"

България бе представена от министъра на транспорта Ивайло Московски

Информационен ден в НКЖИ за конференция \

Снимка: Стоян Йотов

Служители и представители на „Гражданска инициатива за релсов транспорт“ бяха запознати с основните насоки, заложени в организираната от МСЕ конференция „TEN-T DAYS 2016“. Директорът на дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“ в ДП НКЖИ Мария Чакърова проведе информационния ден в сградата на ДП НКЖИ. 

Международното събитие се проведе в Ротердам, Холандия в периода 20-22 юни 2016 г. България бе представена от министъра на транспорта Ивайло Московски, , зам.- генералния директор на НКЖИ Христо Алексиев и директора на дирекция СРИП Мария Чакърова.

Практиката за работа с проекти по Механизма за свързване на Европа (МСЕ) е максимално опресняване на процедурите, оптимизиране на бюджетите, лесна и бърза комуникация между проджект мениджърите и бенифициентите.

„По-лесно се решава проблем, когато е споделен навреме“ - представяйки научените уроци от Конференцията, г-жа Чакърова призова колегите си за отговорност и честност в процеса на работа по проектите на МСЕ.

Коментари: 0