Интелигентните инженерингови решения

Интелигентните инженерингови решения

Снимка: Сиском

„Сиском Инженеринг“ ЕАД е българска инженерингова компания, предлагаща иновативни, високотехнологични решения на своите клиенти вече 10 години.

Ръка за ръка с дигитализацията

В ерата на дигитализацията и бързото развитие на комуникационните технологии и непрекъснато нарастващата необходимост от цифрови услуги, компанията стартира своята дейност през 2008 г. като партньор на мобилните оператори в проектите им за изграждане на инфраструктура, мрежи и иновативни продукти и услуги.

Водени от идеята, че знанието може да произведе услуги с висока добавена стойност за клиентите, през годините компанията сформира екип от професионалисти с опит в сферата на телекомуникациите, интелигентните транспортни решения, системи за сигурност и безопасност, системната интеграция, развитие на градска среда и изграждане на „умни“ градове.

Развиваме се заедно с нашите клиенти

Идентифицирайки качеството, непрекъснатостта на услугата и навременната реакция като ключови за удовлетвореността на нашите клиенти, изградихме 24/7 проактивен мониторинг център за техническа поддръжка.

За нуждите на нашите клиенти се грижат 250 висококвалифицирани служители (ръководители проекти, технически експерти, инженер-проектанти, инсталатори и инрегратори), локирани в 11 фирмени офиса (София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора), предоставящи услуги на територията на цялата страна.

През 2018 г. компанията започна да предлага услуги и на румънския пазар.

Доволните клиенти и успешно завършените ни проекти са нашата гордост


През годините компанията спечели доверието на клиенти като телеком оператори, общински структури, държавни агенции и министерства, ритейл вериги.

Общинско видеонаблюдение, Системи за информиране на пътниците на градския транспорт в реално време, Система за динамично управление на пътния трафик, Безжични мрежи в училищата са само част от проектите, с които можем да се похвалим.

По пътя на успеха

В желанието да ставаме все по-добри, внедрихме Системи за управление на качеството (ISO 9001:2005), околната среда (ISO 14001:2015), здравословните и безопасни условия на труд (BS OHSAS 18001:2007), информационната сигурност (ISO 27001:2013) и услугите в IT сектора (ISO 20000-1:2011).

Подкрепяме Българската браншова асоциация Пътна безопасност в инициативите за подобряване на безопасността на движение и внедряването на нови технологии в бранша.

„Сиском Инженеринг“ ЕАД е член на Българския форум на бизнес лидерите и Камарата на строителите в България за Строежи от високо строителство, прилежащата им инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения от първа до пета категория; Строежи от транспортната инфраструктура от първа до четвърта категория; Строежи от енергийната инфраструктура от трета до пета категория; Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда от първа до пета категория; и отделни видове СМР, съгласно КИД-2008, сектор „Строителство“.

Текстът е част от книгата "Успешните компании 3.0".
Коментари: 0