Инвестиции по време на глобална криза

През 2020 г. са сертифицирани проекти на стойност над 1 милиард лева, което е рекорд за последните 6 години

Инвестиции по време на глобална криза

Снимка: Pixabay

Автор: Economic.bg

През 2020 г. Българска агенция за инвестиции (БАИ) е изготвила положителни становища и Министерство на икономиката (МИ) е сертифицирало по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) 34 проекта (28 проекта за клас А, 5 проекта за клас Б и 1 приоритетен проект). Те са с планиран общ обем на инвестициите в размер на 1009.13 млн. лв., като те ще разкрият близо 4500 нови работни места.

Проектите, които ще се реализират в населени места извън столицата, включително в три общини с безработица над средната за страната, са 24 от всички 34 проекта. Половината от тях – 17, са в сферата на високотехнологичните производства и услуги. Фактът, че 7 от проектите са за разширение на съществуващи производства и услуги, свидетелства за доверието на инвеститорите в стабилността и предвидимостта на бизнес средата, дори в условията на глобална криза. Независимо от забавянето на инвестиционните процеси в страната поради пандемията, не е налице отлив на интерес към възможностите за инвестиране, напротив, инвестициите и планираната заетост с проектите от 2020 г. надвишават близо два пъти тези по проектите от 2019 г. Нещо повече, през 2020 година БАИ отчете устойчив инвестиционен интерес и въпреки кризата са налице редица инвестиционни запитвания.

Инвестициите са в секторите здравеопазване, информационни технологии, складиране и съхраняване на товари, автомобилостроене, услуги и др. Сертифицираните проекти предвиждат и разширяване на съществуващата дейност, изграждане на предприятия и заводи, създаване на център за услуги, изграждане на логистични центрове на български и международни компании. Налице е и тенденция за откриване на нови лечебни заведения, като в БАИ се разглеждат няколко потенциални инвестиционни проекта в този сектор.

Данните на БНБ за преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в страната за януари – декември 2020 г. допълват картината за интереса към България от страна на чуждестранните инвеститори. За периода ПЧИ са положителни в размер на 561.7 млн. евро (0.9% от БВП). Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари – декември 2020 г. са от  Австрия (303.1 млн. евро), Германия (294.5 млн. евро) и Швейцария (207.2 млн. евро).

За постоянен инвестиционен интерес към България говорят резултатите, постигнати от началото на 2021 г. Министърът на икономиката Лъчезар Борисов е подписал 7 сертификата за инвестиции по реда на ЗНИ на обща стойност над 176 млн.лв., които ще разкрият 514 нови работни места. И седемте проекта са извън столицата, като три от тях се осъществяват във високотехнологични производства и услуги.

Първият подписан сертификат за годината е за инвестицията клас „А“ на „Тивекс“ ООД за инвестиционен проект „Изграждане на производствена складова база и разширяване на производствения капацитет“, който ще се реализира в Бургас. Предвижда се разкриването на 25 работни места. Размерът на инвестицията възлиза на 4 млн. лв.

Вторият проект, който получава сертификат за инвестиция клас „А“, е за „Предприятие за опаковки за хранително-вкусовата промишленост“ в Бургас на „Сидоренко Фудтех“ ЕООД и „Сидоинвест“ ЕООД. Предвижда се строителство на нови производствени халета, складове и офиси, закупуване на допълнително производствено оборудване и специализирани софтуери за продажби и управление на складови наличности. Размерът на инвестицията възлиза на над 10 млн. лв. и предвижда да бъдат открити 10 нови работни места.

Сертификат клас „А“ получи и инвестиционният проект на „УМБАЛ Дева Мария“ ЕООД и „Света София билдинг“ ЕООД - „Нов корпус към съществуваща сграда на УМБАЛ Дева Мария“, който ще се реализира в Бургас. Размерът на инвестицията възлиза на 25 млн. лв. и ще бъдат разкрити 332 нови работни места.

Четвъртият сертификат клас „А“ е за „Ате Пласт“ ООД за инвестиционния проект за разширение на съществуващо производство чрез изграждане на нов завод на нова площадка за производство на печатни и ламинирани фолиа и опаковки в Стара Загора. Продукцията на предприятието е предназначена основно за хранително-вкусовата и фармацевтична промишленост. Инвестицията е в размер на над 10 млн. лв. и ще бъдат назначени 31 нови служители.

Сертификат за инвестиция клас „А“ получи и инвестиционният проект на „Тубис България“ ЕООД, който предвижда изграждане на технологична база за научни изследвания и инсталация за студена каталитична конверсия в с. Победа, община Долна Митрополия, област Плевен - община с висока безработица. Размерът на инвестицията е близо 7 млн. лв., ще бъдат открити 5 нови работни места.

Сертификат клас „А“ е издаден и за проекта на „Балканфарма-Дупница“ АД. Той предвижда строителството на нов производствен цех с обслужващи съоръжения и междуцехови комуникации на територията на гр. Дупница, който ще произвежда твърди дозирани лекарствени продукти. Планирано е капацитетът на новия цех да достигне 1 милиард таблетки. Размерът на инвестицията възлиза на 66 млн. лв. Ще бъдат открити 71 нови работни места.

„Агрополихим“ АД получи сертификат клас „А“ за инвестиционния проект „Модернизация на производството на азотни торове и оползотворяване на отпадъчна енергия от производство“, който предвижда разширяване на съществуващата дейност при производството на основните продукти и внедряване на съвременно оборудване за оползотворяване на отпадъчна високоенергийна пара. Проектът ще се осъществи в гр. Девня. Дългосрочната концепция на дружеството е за намаляване на „въглеродния отпечатък“ върху околната среда и постигане на затворен производствен цикъл. Инвестицията е в размер над 54 млн. лв. и ще бъдат открити 40 нови работни места.

От началото на настоящата година се наблюдава продължение на положителната тенденция България да се утвърждава като атрактивна инвестиционна дестинация, въпреки пандемията. Основна цел, която стои пред Министерство на икономиката и БАИ, е до края на първата третина на 2021 г. сертифицираните проекти  по ЗНИ да достигнат 600 млн. лв.

Коментари: 0