Инвестират над 32 млн. лв. в складови бази и нови предприятия

Министър Емил Караниколов връчи пет сертификата за инвестиции

Инвестират над 32 млн. лв. в складови бази и нови предприятия

Министърът на икономиката Емил Караниколов връчи пет сертификата за инвестиции на стойност над 32 млн. лв., които ще разкрият 116 нови работни места. Три сертификата за инвестиция клас „А“ получиха „Уеърхаузинг енд логистикс“ ЕООД, „Асиса“ ООД и „Валиян“ ООД, а два сертификата за инвестиция клас „Б“ - „Мемтекс“ и „Садово Инвест“ ООД.

Според министър Караниколов доказателство за високия инвестиционен интерес към страната ни са и проектите, които са в процес на сертифициране. „В Българската агенция за инвестиции са подадени още 49 проекта за инвестиции на стойност 1.38 млрд. лв., които се очаква да открият нови 6157 работни места“, посочи той.

Инвестиционният проект на „Уеърхаузинг енд логистикс“ ЕООД включва изграждане на складова база в Община Елин Пелин, с цел предоставяне на услуги по складиране и съхранение на стоки и услуги. Размерът на инвестицията възлиза на 15.32 млн. лв., а в резултата на инвестицията ще бъдат открити нови 41 работни места.

Проектът на „Асиса“ ООД предвижда изграждане на модерна складова база на територията на Индустриална зона „Божурище”, с цел предоставяне на услуги по складиране и съхранение на стоки и товари. Инвестицията е за  5.1 млн. лв. и ще бъдат разкрити нови 5 работни места.

Третият проект, получил сертификат за инвестиция клас „А“, е свързан с разширяване капацитета на съществуващото предприятие на „Валиян“ ООД. Проектът е насочен към оптимизиране себестойността на произвежданите мебели. Размерът на инвестицията възлиза на 10 млн. лв., като ще бъдат открити 45 нови работни места в София.

Единият от проектите, който получи сертификат за инвестиция клас „Б“ е свързан с изграждане на нова производствена база на „Мемтекс“. Тя ще бъде обвързана с основна дейност на компанията, която е ориентирана към производството на части и компоненти за автомобилни газови системи в Икономическа зона София - Божурище. Размерът на инвестицията възлиза на 750 000 лв., като ще бъдат разкрити 10 нови работни места.

Вторият проект получил сертификат за инвестиция клас „Б“ е за инвестиционния проект на „Садово Инвест“ ООД за „Изграждане на център за комплексна рехабилитация и хидро-терапевтично лечение“, който ще се реализира в община Созопол. Инвестицията е на стойност 1 210 000 лв. и ще се финансира със собствени средства, като в резултат от него ще бъдат открити 15 нови работни места.
Коментари: 0